ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านศรีราชา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010179
PERCODE 6 หลัก750189
กระทรวง 10 หลัก1037750189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีราชา
ชื่อ (อังกฤษ)BAN SRIRACHA
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านศรีราชา หมู่ 4 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลไร่สีสุก
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750189
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.1170884
Longitude
104.6588667

KM.

นาย บัญชา ใจทน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
นาง ณัชชานิษฐ์ วงศ์อนันต์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน