ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
โคกชาดกลางท่าโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010196
PERCODE 6 หลัก750205
กระทรวง 10 หลัก1037750205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกชาดกลางท่าโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)KOGCHADKLANGTAPO
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคำพระ
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750205
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.76949847
Longitude
104.4420862

KM.

นางสาว ธิราพร กองแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย วีระเดช คูณมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุราลักษณ์ ทิพวัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญทา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน