ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านท่ายางชุม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010197
PERCODE 6 หลัก750206
กระทรวง 10 หลัก1037750206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่ายางชุม
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAYANGCHUM
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน0
ตำบลคำพระ
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750206
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7436523
Longitude
104.4287682

KM.

นาย เจนณรงค์ สุตะภักดิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นางสาว พัทธนันท์ นิพัทธิ์นนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิตา แสนสุข
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน