ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
หนองไหลคึมน้อยวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010225
PERCODE 6 หลัก750222
กระทรวง 10 หลัก1037750222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองไหลคึมน้อยวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)NONGLAIKHUMNOIWITTAYA
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสร้างถ่อน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-520061
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750222
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.62224097
Longitude
104.5233765

KM.

นาย ปรีชา ชวนชม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว บังอร โพธิจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2484
นางสาว พัชราภรณ์ นานวลคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง วาสนา ชวนชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ