ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010227
PERCODE 6 หลัก750224
กระทรวง 10 หลัก1037750224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Maipattana School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ที่ 10
ตำบลสร้างถ่อน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750224
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.67848359
Longitude
104.4578898

KM.

นางสาว จีรานุช บุญมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีบุตร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว ฐิติมา วามะลุน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน