ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโนนค้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010230
PERCODE 6 หลัก750198
กระทรวง 10 หลัก1037750198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONKO
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองแก้ว
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750198
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7045331
Longitude
104.5900715

KM.

นาย ธัชทร ลาภาทองธนากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว แก้วใจ ปัญญานาม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2623
นาย ณัฐวัชร สุวะนาม
ตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน