ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโสกท่าวังหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010235
PERCODE 6 หลัก750228
กระทรวง 10 หลัก1037750228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกท่าวังหิน
ชื่อ (อังกฤษ)BANSOKTAWANGHIN SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750228
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.70205926
Longitude
104.4476634

KM.

นาย ทัศน์ศิลป์ บุญรอด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชรินรัตน์ สินเติม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน