ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010238
PERCODE 6 หลัก750246
กระทรวง 10 หลัก1037750246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
ชื่อ (อังกฤษ)bandongbungnonjarnsaolao
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน0/89-
ตำบลดงบัง
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750246
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7090674
Longitude
104.7520208

KM.

นางสาว จิราพร สายจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว ปิยวรรณ พรมรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย ยุทธวัชร์ งามสาย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน