ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101020
47%
120:1
อนุบาล 3121123
53%
123:1
ระดับปฐมวัย222143
22%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 19918
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 36814
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 48917
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111021
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 681119
19%
119:1
ระดับประถมศึกษา4853101
51%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18715
27%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 281119
34%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 313922
39%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น292756
28%
319:1
รวมทั้งสิ้น99101200
100%
1118:1