ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211718
53%
118:1
อนุบาล 39716
47%
116:1
ระดับปฐมวัย201434
24%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141024
22%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 311920
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 410616
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 512719
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 66915
14%
115:1
ระดับประถมศึกษา6147108
76%
618:1
รวมทั้งสิ้น8161142
100%
818:1