ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 213518
51%
118:1
อนุบาล 38917
49%
117:1
ระดับปฐมวัย211435
24%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 14812
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 28715
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 312719
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 491019
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 515722
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
20%
122:1
ระดับประถมศึกษา5950109
76%
618:1
รวมทั้งสิ้น8064144
100%
818:1