สพป.อจ. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
370100017500281037750028 บ้านกุดปลาดุกกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก--1912514421812411912112311511206201141181523----------------216112013ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100047500381037750038 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก--4151928181412411211216868191121293----------------106111015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370100087500131037750013 บ้านไก่คำไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย--19115134291171161131151181886191151241583----------------180111614ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100097500141037750014 บ่อบุโปโลไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย--2311613921311711511412411711006181221161563----------------195111816ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100137500531037750053 บ้านภูเขาขามคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้--2012314321811211411712111911016151191221563----------------200111816ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100247500511037750051 นาแต้โคกสำราญนาแต้เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้--211251462181271251151181161119681171181433----------------208111914ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100277500271037750027 นาผือโคกกอกนาผือเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้--1011112129114114111117111176621114181433----------------140111313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100417500421037750042 บ้านนาหมอม้านาหมอม้าเมืองลำเซบาย--11110121251816113117151546615191203----------------9511914ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370100727500741037750074 บ้านโนนดู่สร้างนกทาเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่--1211212421511519112118116185617118191443----------------153111414ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100767500591037750059 พัฒนาสามัคคีหนองมะแซวเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว--231201432151141151251251191113612191171383----------------194111818ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100817500661037750066 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายห้วยไร่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่--1912314222612512111511911011166171261121553----------------213111914ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100837500731037750073 บ้านคำปอแก้วคำไหลเหล่าพรวนเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว--191291482141111161161161191926251221221693----------------209111919ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100847500711037750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเหล่าพรวนเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว--2011213221711712411911811611116191271171633----------------206111922ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100867500931037750093 บ้านคำแก้วคำเขื่อนแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง--2711314022012011812112512211266141151121413----------------207111916ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100907500951037750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีคำเขื่อนแก้วชานุมานดงคำเดือย--1011012021511211211311211618061517151273----------------12711128ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100917501021037750102 นาเจริญหนองแดงคำเขื่อนแก้วชานุมานดงคำเดือย--29236265442245260248233247227512251311191753----------------415192217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370100937501041037750104 บ้านบุ่งเขียวโคกก่งชานุมานดงคำเดือย--23228251435229252247238232223312342402231975----------------381211816ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370100967501071037750107 บ้านพุทธรักษาโคกก่งชานุมานดงคำเดือย--1311412721211112116117111178611181111303----------------135111218ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100997500911037750091 ชุมชนโคกสารวิทยาโคกสารชานุมานลุ่มน้ำโขง--5826021184543533683552532703353164123523621126----------------583262222ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
370101027500991037750099 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง--1018118210191181101611616961116141213----------------108111018ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101097501001037750100 บ้านหนองแมงดาป่าก่อชานุมานดงคำเดือย--141201342221201131191251151114613111141283----------------176111622ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101107501011037750101 บ้านห้วยทมป่าก่อชานุมานดงคำเดือย--211281492201181121201101251105681121201403----------------194111812ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101117501191037750119 สามแยกผดุงวิทย์คำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน--1712113822111711011411711819769111181283----------------163111514ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101127501211037750121 บ้านคำโพนคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน--111912021011211211111011116664161121223----------------108111010ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101157501241037750124 หินเกิ้งธารศิลาคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน--2412214621611811411612411811066241151131523----------------204111918ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370101187501321037750132 บ้านโคกพระวินัยดีนาป่าแซงปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม--1811713521211811612312412111146221171111503----------------199111813ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101287501461037750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม--12117129281171291131221101996181141221543----------------182111716ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101297501361037750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีลือปทุมราชวงศาปทุมราชใต้--10110120210110191711019155612111171303----------------105111010ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101377501421037750142 หนองข่าป่าหวายหนองข่าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม--1912314222913112212713512411686231181161573----------------267112417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370101387501401037750140 บ้านหนองไฮหนองข่าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม--422342764392602472572432522298123323925821306----------------504222319ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
370101407501261037750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ห้วยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้--11181192101201151161181101896181191211583----------------166111516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101437501281037750128 บ้านสว่างใต้ห้วยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้--91121212121141151161101917661315191273----------------124111113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101477501551037750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)จานลานพนาเทพนิมิต--10120130212121181161141111826818191253----------------137111216ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101487501561037750156 บ้านจานลานจานลานพนาเทพนิมิต--17181252111171151151141181906151261141553----------------170111515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101617501501037750150 ชุมชนบ้านเสารีกพระเหลาพนาพระเหลา--121111232101161121221161201966121111191423----------------161111516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101667501671037750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคีไม้กลอนพนาพระเหลา--13171202131221171131151121926131121181433----------------155111415ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101757501771037750177 บ้านโพนทองโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา--33226159330126134241247234221210271241401913----------------362162319ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370101807501841037750184 ชุมชนไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิม--3012615622112813513013713911906231241361833----------------329113016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370101817501761037750176 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา--141612021011011311011211416961616171293----------------118111116ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101847501741037750174 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา--11181192818161161121111616--8141122----------------9210913ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101877501851037750185 บ้านหนองสามสีหนองดินดำหนองสามสีเสนางคนิคมเสนางค์ประจิม--141171312181111181131221171996101111191403----------------170111517ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101907501801037750180 บ้านหนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา--3112916023013513213924824522299381191251823----------------371142720ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370101957502041037750204 ชุมชนบ้านคำพระคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์--1012013021611911111412411611006141151221513----------------181111623ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102037501941037750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมเค็งใหญ่หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน--2112114221711712211711811611076181211161553----------------204111919ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370102057502321037750232 ชุมชนบ้านจิกดู่จิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบาย--11115126217114181111911016967191131293----------------124111114ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102147502151037750215 บ้านโพนเมืองน้อยโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน--3161923181131417151406914191223----------------7111610ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370102257502221037750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยาสร้างถ่อน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบาย--8161142816171414151346915191233----------------711167ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370102267502231037750223 บ้านสร้างถ่อสร้างถ่อน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบาย--1511312822212611511912211711216161211101473----------------196111813ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102377502441037750244 บ้านกุงชัยดงบังลืออำนาจเสมาลือ--1719126211114116116118117192613111191333----------------151111415ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102477502421037750242 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาโคกกลางลืออำนาจลือชัย--121101222915171918191476913191213----------------9011811ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370102487502511037750251 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)เปือยลืออำนาจเสมาลือ--452492944553502542552662492329133125023621176----------------540232327ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
370102497502521037750252 บ้านน้ำท่วมเปือยลืออำนาจเสมาลือ--1512113621912411711412312111186121141191453----------------199111812ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102557502601037750260 บ้านไร่ขีไร่ขีลืออำนาจเสมาลือ----2012013012612312012412711506181161201543----------------224102215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH