6,621

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน135220.42%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด6189.33%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา6089.18%
ข้อมูลสถานศึกษา3304.98%
คณะกรรมการ3004.53%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2884.35%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2423.66%
ผลสอบ O-Net1962.96%
ตารางจำแนก.เพศ1522.30%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1452.19%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1392.10%
บุคลากรเกษียณอายุ1342.02%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1291.95%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1211.83%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1201.81%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1181.78%
แนวโน้ม จำนวน นร.1101.66%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ1071.62%
โครงการในโรงเรียน1041.57%
รายงานบริหารงบประมาณ1021.54%
สถิติ/บริการ971.47%
ภาพรวมระดับจังหวัด941.42%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา941.42%
ผลสอบ NT911.37%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง891.34%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ891.34%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา801.21%
ผลสอบ RT640.97%
นร.จำแนกตามอายุ640.97%
ตรวจผลการเรียน นร.620.94%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน610.92%
นร.จำแนกตามความพิการ510.77%
นร.จำแนกตามสัญชาติ400.60%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส390.59%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง330.50%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด320.48%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ320.48%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.270.41%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด270.41%
นร.จำแนกตามศาสนา240.36%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.24%