แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุก--151181241191241181201221181221121212111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุก--6181517161516171------5081-121-34---2-2-2-2-50%
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุก--317191311016117141------5981-671-34--+3+3-7375%
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุก--715131817131221111811219195112-12141-56+1-+7+8-148134%
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุก614131212161613121------349--221-23-1---1-2-1-33%
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำ117151816161714141------4891-341-34-----4--
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำ915151511151617191------5291-231-34---1-1-3-1-25%
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำ--14120115181161151121141201181121164111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำ--81231131141171151141241151201211184111-13141-1516---2-2-14-2-12%
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำ--7161811318191101151------7681-781-45--+3+3-8360%
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำ--3151--314131----------185--221-12-1-+1--2--
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่--9115191201101101151171------10581-451-67---2-2-5-2-28%
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่--131201221171121131181211171151171185111-13141-1516---2-2-14-2-12%
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่--5111119120110171171121------10181-561-67---1-1-6-1-14%
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่--61816131819131121------55811461-34-+1+1+2-6250%
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่--21--1111317121--------166----1-12-1--1-2---2-100%
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้--71614171717151141------5781--11-34---3-3-1-3-75%
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมย--719121411011019171------5881-451-34--+1+1-5125%
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมย--14131131816111161111------7281-671-45--+2+2-7240%
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมย--10181919181316171------6081-561-34--+2+2-6250%
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิก--3131916151615131------4082-131-23+1--1--3--
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิก--718191811011117171------6781-451-45-----5--
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิก--1112311011517112111181------9781-341-56---2-2-4-2-33%
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้--14119124114121120114116181101161176111-12131-1516---3-3-13-3-18%
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้--15181101241101221241131------12681-891-910---1-1-9-1-10%
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือ--3171416161219161------4381-341-34-----4--
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือ--81911018113112111121120191141135111-11121-1415---3-3-12-3-20%
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือ--121111911219151111121------8181-451-56---1-1-5-1-16%
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือ----2111----21----------53--331-12-1-+2+1-3150%
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือ--51121817114171141101------778--441-45-1---1-4-1-20%
37010031 บ้านนายมเมืองนายม--15115161131141161211181------11881-10111-67--+4+4-11458%
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายม--81131121171101111171181------10681-891-67--+2+2-9229%
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายม--11151615161514171------4981-341-34-----4--
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายม414111211141715131------3191-231-23-----3--
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวัง7181161211131131161141261------13491-9101-910-----10--
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวัง--7151614141517131------4181-341-34-----4--
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวัง--6171111101415181131------6481-341-45---1-1-4-1-20%
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวัง--614161317181141111------5981-451-34--+1+1-5125%
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวัง--3131--51--813131------256--331-23-1-+1--3--
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้า--61101411191316151------4481-231-34---1-1-3-1-25%
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้า--5111110151615110118161815189111-10111-56--+5+5-11584%
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้า--4151211131217111------258--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้า--7191716161617151------5381-341-34-----4--
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีก--4141313131617151------358--221-23-1---1-2-1-33%
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีก--1011611016131916191------6981-341-45---1-1-4-1-20%
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีก51911415112110181121231------9891-671-56--+1+1-7117%
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีก--171291231211141171311211------17381-9101-910-----10--
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์--3121212111512121------1981-121-12-----2--
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์--718115112181181221111------10181-671-67-----7--
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์--101916111181111101121------7781-781-45--+3+3-8360%
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์--111915151101141171101------8181-341-56---2-2-4-2-33%
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่ง--5116141111517111181------6781-451-45-----5--
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่ง--91131111201141201131181------11881-9101-67--+3+3-10343%
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่ง--12112113114114124171171------11381-341-67---3-3-4-3-42%
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่ง--91281171221101101191181------13381-10111-910--+1+1-11110%
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่ง114131416161417151------4091-341-23--+1+1-4134%
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่ง--1211211618191161191151------10781-891-67--+2+2-9229%
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่ง--21315121311131--------1971-231-12--+1+1-3150%
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่ง--1121111161514131------238--221-23-1---1-2-1-33%
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่ง--4526428129831283123313241434------81423122326123942---16-16-26-16-38%
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่ง--111151331301251221261491------21181-781-1213---5-5-8-5-38%
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่ง--17161696272725572727290830382908------2,02257117678148691--3-10-13-78-13-14%
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่ง--4161417141315181------4181-341-34-----4--
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าว--171131101121141211151161------11881-10111-67--+4+4-11458%
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าว--1216111113161141191131------9482-461-56+1--1--6--
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าว--7181612181618171------5281-341-34-----4--
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าว--811211311316116111191------8881-451-56---1-1-5-1-16%
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทา--211131171121161181141181------12981-451-910---5-5-5-5-50%
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทา--8111112114117191141181191171161155111-11121-1415---3-3-12-3-20%
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทา--81101101121151101181201------10381-451-67---2-2-5-2-28%
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทา--6111614171415141------3781--11-23---2-2-1-2-66%
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทา--11415161--516161------337--331-23-1-+1--3--
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซว--21123119115115115124125114114151190111-17181-1516--+2+2-18213%
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซว----61817141519141------4371-341-34-----4--
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซว--13171616161416171------5581-341-34-----4--
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่--81819191516111151------6181-451-45-----5--
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่--19119121126125120115119117171201208111-12131-1516---3-3-13-3-18%
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวน--121171271141111161151161231261221199111-17181-1516--+2+2-18213%
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวน--111221151181151241191191191161251203111-18191-1516--+3+3-19319%
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวน--251101191141131191171141------13181-10111-910--+1+1-11110%
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้ว--301251121211201161221231121231141218112-13151-1516+1--2-1-15-1-6%
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้ว--241251331301281221191311------21281-10111-1314---3-3-11-3-21%
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้ว--8113181111917181101------7482-571-45+1-+1+2-7240%
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้ว--13161161121141141161131------10481-561-67---1-1-6-1-14%
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้ว--101911011611211011311211716171122111-561-1415---9-9-6-9-60%
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้ว--311271381381431602461331191301291394121-1415112426--1-10-11-15-11-42%
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่ง--121131101511918112171------8681-891-56--+3+3-9350%
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่ง--371221261331311491471361261311371375111-1415113032--1-16-17-15-17-53%
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่ง--2161716181618191------5281-341-34-----4--
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่ง--71914161616131121------5381-231-34---1-1-3-1-25%
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่ง--1311311711111212116117111113181142112-14161-1415+1--+1-1617%
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่ง--31141911219110111191------7781-671-45--+2+2-7240%
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่ง--31715171511119181------5582-461-34+1-+1+2-6250%
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสาร--391562602542522652582522442601291569191-2021113436--1-14-15-21-15-41%
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสาร--1319181516113171101------7181-451-45-----5--
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสาร4171121617131616131------5492-461-34+1-+1+2-6250%
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมาน--13191911019117110161715161101111-16171-67--+10+10-1710143%
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมาน--311261331271281371351291------24681-781-1516---8-8-8-8-50%
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมาน--171151211211261201211271------16882-8101-910+1--1--10--
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมาน--6113110111171121151151------8981-671-56--+1+1-7117%
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมาน--1411415116113116118181------10481-891-67--+2+2-9229%
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมาน--91111181111131191131111------10581-561-67---1-1-6-1-14%
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมาน--61418111181131141101------7481-451-45-----5--
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อ--13114119120120113118123114115161175112-17191-1516+1-+2+3-19319%
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อ--18121124119117112120111171161111176111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพน--21118119122117110114119191191111179111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพน--5110110191911211019141416188112-11131-56+1-+6+7-137117%
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพน--917171111819114191------7481-891-45--+4+4-9480%
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพน----21513121414111------2172-241-23+1--+1-4134%
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพน--191281231161141151141211151201121197111-15161-1516-----16--
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้า--811517111111171101141------8381-671-56--+1+1-7117%
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซง--11715181311317161------5081-121-34---2-2-2-2-50%
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซง--161181171131181161201261201191171200111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซง--1015131--101418141------4473-361-34+2--+2-6250%
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซง--141101916111171151111------8381-561-56-----6--
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซง--817161418111111161------6181-231-45---2-2-3-2-40%
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้า--49261210039031133119312031133------765221-2627123942--2-13-15-27-15-35%
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้า--3131718171913121------4281-561-34--+2+2-6250%
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้า21218161915161131111------6292-351-45+1--1--5--
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้า2191515131319114141------5491-451-34--+1+1-5125%
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้า--4171514151419171------4581-341-34-----4--
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงาม--16112112111191141141141------10281-781-67--+1+1-8115%
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงาม--8111116191171261141221181111151167111-11121-1415---3-3-12-3-20%
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือ--12110110110112191911019191111111111-891-67--+2+2-9229%
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือ--2181219161616191------4882-351-34+1--+1-5125%
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือ--101131111141151211191111------11481-781-67--+1+1-8115%
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือ--617161131717111161------6381-451-45-----5--
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือ--121171121141121201251111------12381-10111-89--+2+2-11223%
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือ--8191131131111131131141------9481-561-56-----6--
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือ--2131515141217161------3481-231-23-----3--
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่า--12191617114171121101------7781-671-45--+2+2-7240%
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่า--191171241281311211271341221181181259111114161-1617-+1-2-1-16-1-5%
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่า--371452351401532471552401321421381464141-1718112931--1-12-13-18-13-41%
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วย--915181111131121101131------8182-571-56+1--+1-7117%
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วย--1211018191191141161181181161181158111-14151-1415-----15--
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วย------312111412121------146--331-12-1-+2+1-3150%
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วย--3121215121514131------268--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วย--1011011011111611511611111416151124112-9111-1415+1--5-4-11-4-26%
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วย--2131617181714121------3981-671-23--+4+4-74134%
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วย--3141119121317161------3581-341-23--+1+1-4134%
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วย--8181121101101141191131------9481-781-56--+2+2-8234%
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลาน--91101191111191711611518110191133111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010148 บ้านจานลานพนาจานลาน--16118171101171161151151141151221165113-11141-1415+2--3-1-14-1-6%
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลาน--3151--1121318161------2871-121-23---1-1-2-1-33%
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลาน--1151114141811111------2581-341-23--+1+1-4134%
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลาน--101101918161121121101------7781-561-45--+1+1-6120%
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลาน--81913191617110141------5682-351-34+1--+1-5125%
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลาน--111121111717171121151------8281-341-56---2-2-4-2-33%
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลาน--3111513131414121------2581-341-23--+1+1-4134%
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนา--21217110161512191------4381-341-34-----4--
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนา--201241351341221321371241------22881-11121-1112-----12--
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลา--1317191101911217141------7181-231-45---2-2-3-2-40%
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลา--9110151141111818151------7081-561-45--+1+1-6120%
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลา--15111111191161131211171111151111150111-14151-1415-----15--
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลา--51212131--314151------2472-241-23+1--+1-4134%
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอน--21711211119110171111------6981-341-45---1-1-4-1-20%
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอน--5161218110131101181------6281-781-45--+3+3-8360%
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอน--51101613161415181------4781-341-34-----4--
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอน--5112191101221151131141131111111135111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอน--10115113110110114112181------9282-571-56+1--+1-7117%
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอน--3161416141313141------338--331-23-1-+1--3--
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอน--41113171101716161------4482-571-34+1-+2+3-7375%
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอน--6131714151115181------398--441-23-1-+2+1-4134%
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียง--11111111181111131121101------8781-891-56--+3+3-9350%
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียง--111818191121121131121------858--771-56-1-+2+1-7117%
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียง--618151511117131111------5681-451-34--+1+1-5125%
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียง--10131713191613171------4881-451-34--+1+1-5125%
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทอง--341321271291271341381491271241231344111117191-2021-+1-3-2-19-2-9%
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทอง--51317181617111171------5481-561-34--+2+2-6250%
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทอง--715110181115171101------5381-671-34--+3+3-7375%
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุก--9191141313111191111------6982-571-45+1-+1+2-7240%
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุก--6151312111416131------308--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุก--201291271211291351301381211201171287111-14151-1718---3-3-15-3-16%
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคม--1111416110110112110112115113141117111-12131-67--+6+6-13686%
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคม--17118117111119171131141------11681-561-67---1-1-6-1-14%
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคม--131201181261161181161201------14781-671-910---3-3-7-3-30%
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคม--81111101818161171121----818891-10111-56--+5+5-11584%
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคม--9171216171513161------4581-231-34---1-1-3-1-25%
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคม--321231251331381351441471------27781-10111-1617---6-6-11-6-35%
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสี--101141181181111181131221711719115711--13131-1415-1--1-2-13-2-13%
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสี--131131191191221181251271------15682-10121-910+1-+1+2-12220%
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสี--2131213111419141------2881-121-23---1-1-2-1-33%
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮ--271311291291311321371512361351171355121-10111-1920---9-9-11-9-45%
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮ--7110114115116113113191------9781-891-56--+3+3-9350%
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮ--817161814111119171------7081-561-45--+1+1-6120%
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮ--1219110161514151141------6581-561-45--+1+1-6120%
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระ--2171215111312121------2481-451-23--+2+2-5267%
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระ--101121191181201131131271151171141178112-18201-1516+1-+3+4-20425%
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระ515171517151812161------5091-231-34---1-1-3-1-25%
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระ815121516131617181------5091-121-34---2-2-2-2-50%
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระ--61219151416191161------578--331-34-1---1-3-1-25%
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระ619191811116113112181------8291-451-56---1-1-5-1-16%
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่--1131513161311171------2981-121-23---1-1-2-1-33%
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่--4141714111213121------278--221-23-1---1-2-1-33%
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่--911217112114191131121------8881-561-56-----6--
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่--191231181161151231161201221151191206111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่--11517141519111141------4681-341-34-----4--
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่--1011011611611518110191718191118111-10111-67--+4+4-11458%
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่--101315141316141101------4582-351-34+1--+1-5125%
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่--31313121915121111------388--331-23-1-+1--3--
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่--71--1141613111181------4071--11-23---2-2-1-2-66%
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่--121181171121161211201221------13881-9101-910-----10--
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อย--71514131613161111------4581-341-34-----4--
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อย----21111131613161------2271-121-23---1-1-2-1-33%
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อย--8171516161919181------5881-231-34---1-1-3-1-25%
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อย--31----31101716151------346--331-23-1-+1--3--
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อย--7131713191151417191715176111-891-45--+4+4-9480%
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อย--121111819181121151151------9081-891-56--+3+3-9350%
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อย--21415161111110181------3781-121-23---1-1-2-1-33%
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารี--522452471592592502471672------426141-1718112628--1-9-10-18-10-35%
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารี--81151818171181121151------9182-571-56+1--+1-7117%
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารี--41215111--1012131------2771-341-23--+1+1-4134%
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารี31514112191617181131------6791-451-45-----5--
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--41419111314171101------4281-451-34--+1+1-5125%
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--6151515141519151------4481-451-34--+1+1-5125%
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อย--31216141------21------1751-561-12--+4+4-64200%
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--61111121121131151131151------9781-671-56--+1+1-7117%
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--7191417151714151811114171111-561-45--+1+1-6120%
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--181141161221241151151211141181201197111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อย----111111--2131--------85--221-12-1-+1--2--
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้ว--101817181121131121111------8182-571-56+1--+1-7117%
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้ว--419191511219110191------6781-561-45--+1+1-6120%
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้ว--1111215141518181------348--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้ว--81919181121171151161------9481-341-56---2-2-4-2-33%
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพาน--41318151817161121------5382-351-34+1--+1-5125%
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพาน--3161713141413161------3681-121-23---1-1-2-1-33%
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพาน--91171911211511119191------9181--11-56---5-5-1-5-83%
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพาน--191171221241201201221241------16881-781-910---2-2-8-2-20%
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบัง--13117171111101141151161111141121140111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบัง--3111113121315141------2281-121-23---1-1-2-1-33%
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบัง--51411113131315171------4182-131-34+1--2-1-3-1-25%
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบัง--31--11--41518141------2561-341-23--+1+1-4134%
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบัง--1817111110171121111131------8981-781-56--+2+2-8234%
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบัง----101514191315121------3871-231-23-----3--
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยาง--10111191111161171151151------10481-781-67--+1+1-8115%
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยาง51151121171191181131191141------13291-11121-910--+2+2-12220%
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลาง--141251171131171141161191------13581-10111-910--+1+1-11110%
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลาง--8161101719181101141------7281-451-45-----5--
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลาง--81131919151711018191913190111-891-56--+3+3-9350%
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือย--351462512582471572532642301351481524171-2627113335--1-7-8-27-8-22%
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือย--81141201171241171141241121221131185111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมด--231271201181171181181211------16281-891-910---1-1-9-1-10%
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมด--91719171111813181------6281-781-45--+3+3-8360%
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมด--413111312131--41------2071-121-12-----2--
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขี--2151214121114111------2182-351-23+1-+1+2-5267%
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขี----151211271241231191231131191151199101-11121-1415---3-3-12-3-20%
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขี----1015141915131121------4872-461-34+1-+1+2-6250%
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขี----11181314171101101------5371-451-34--+1+1-5125%
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจ--31111121--214121------157--111-12-1---1-1-1-50%
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจ--5141615151412131------3481-341-23--+1+1-4134%
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจ--413171217110181111------5281-341-34-----4--
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อ--141261151291281351301241------20181-781-1011---3-3-8-3-27%
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH