แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุก--191251181241191211231151141201181216111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุก--7151716161716111------4581-121-34---2-2-2-2-50%
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุก--719161101611814191------6981-671-45--+2+2-7240%
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุก--41518181412411211219181121106111-13141-67--+7+7-147100%
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุก314111215171411141------319--221-23-1---1-2-1-33%
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำ--4191916171414171------5081-341-34-----4--
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำ7151811151617191101------5891-341-34-----4--
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำ--19115191171161131151181151191241180111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำ--231161131171151141241171221181161195111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำ--719114181101101151121------8581-671-56--+1+1-7117%
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำ--51--41316111--31------226--221-23-1---1-2-1-33%
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่--18191221111101161161101------11281-451-67---2-2-5-2-28%
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่--201231181121141171211191191151221200111-13141-1516---2-2-14-2-12%
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่--12119119110181161131131------11081-451-67---2-2-5-2-28%
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่--81514181812111171------53811571-34-+1+2+3-7375%
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่----1111316121----------135----1-12-1--1-2---2-100%
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้--61518171715113151------5681--11-34---3-3-1-3-75%
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมย--11121419191817161------5681-561-34--+2+2-6250%
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมย--311411016111161121131------7581-671-45--+2+2-7240%
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมย--61611017131616191------5381-561-34--+2+2-6250%
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิก--4191615161513111------3982-131-23+1--1--3--
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิก--9191811011318171131------7781-561-45--+1+1-6120%
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิก--23191151511011117171------8781-341-56---2-2-4-2-33%
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้--21125118127125115118116117181181208112-12141-1516+1--3-2-14-2-12%
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้--10112122171191241141161------12481-9101-89--+1+1-10112%
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือ--71417161211016161------4881-231-34---1-1-3-1-25%
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือ--1011119114114111117111114121181140111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือ--1119111110141111121141------8281-451-56---1-1-5-1-16%
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือ--2131--1131114121------167--221-12-1-+1--2--
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือ--11181811319112191131------8381-341-56---2-2-4-2-33%
37010031 บ้านนายมเมืองนายม--18181131161181211201161------13081-10111-910--+1+1-11110%
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายม--131131161111111181181221------12281-891-89-----9--
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายม--7181517151517191------5381-341-34-----4--
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายม411121114171513171------3491-231-23-----3--
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวัง4116122112115116115125191------13491-781-910---2-2-8-2-20%
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวัง--6171614161914131------4581-341-34-----4--
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวัง--7111110141518113121------6081-341-34-----4--
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวัง--617121718113111131------5781-451-34--+1+1-5125%
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวัง--2111511191413191------3481-341-23--+1+1-4134%
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้า--8121116121415151------338--331-23-1-+1--3--
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้า--1111015181611311715151619195111-13141-56--+8+8-148134%
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้า--41211141317111101------328--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้า--11171616161916191------6081-451-34--+1+1-5125%
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีก--31--112141515161------2671-341-23--+1+1-4134%
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีก--161916121101618191------6681-341-45---1-1-4-1-20%
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีก711216112110181121191151------10191-671-67-----7--
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีก--211201211121191271201211------16182-10121-910+1-+1+2-12220%
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์--2111211151211141------1881-121-12-----2--
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์--7118111171171211111111------10381-781-67--+1+1-8115%
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์--101811218112111111181------8081-781-45--+3+3-8360%
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์--1017151101131191101111------8581-231-56---3-3-3-3-50%
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่ง--1514110161611118161------6681-451-45-----5--
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่ง--131101181151221131191121------12281-9101-89--+1+1-10112%
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่ง--12114114115124171161181------12081-451-67---2-2-5-2-28%
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่ง--291161211111121201181181------14581-9101-910-----10--
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่ง414141518141816161------4991-341-34-----4--
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่ง--1311617191131161141111------9981-781-56--+2+2-8234%
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่ง--216121211131--51------2171-231-23-----3--
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่ง--2121116151415141------298--221-23-1---1-2-1-33%
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่ง--47260296311231113127314341424------83824122831124043---12-12-31-12-27%
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่ง--131161291241211291471261------20581-781-1112---4-4-8-4-33%
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่ง--12341505241626872817298829982797------1,93952117779148489--3-7-10-79-10-11%
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่ง--6151614141518141------4281-341-34-----4--
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าว--141141121151191151161201------12581-10111-910--+1+1-11110%
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าว--511311317115120113151------9182-461-56+1--1--6--
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าว--7161218151817161------4981-451-34--+1+1-5125%
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าว--1111311216117113191111------9281-451-56---1-1-5-1-16%
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทา--141151131171171131161101------11581-451-67---2-2-5-2-28%
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทา--1211211511519112118116118117191153111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทา--9110113117191191201241------12181-12131-89--+4+4-13445%
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทา--1161317131514161------3582-241-23+1--+1-4134%
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทา115151712161517141------429--331-34-1---1-3-1-25%
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซว--23120115114115125125119191121171194111-16171-1516--+1+1-1717%
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซว--6191716151914161------5281-231-34---1-1-3-1-25%
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซว--8181717141817181------5781-451-34--+1+1-5125%
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่--91101101517113151111------7081-451-45-----5--
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่--191231261251211151191101261171121213111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวน--191291141111161161161191221251221209111-17181-1516--+2+2-18213%
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวน--201121171171241191181161271191171206111-18191-1516--+3+3-19319%
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวน--111191141131181171141181------12481-11121-89--+3+3-12334%
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้ว--271131201201181211251221151141121207111-13141-1516---2-2-14-2-12%
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้ว--241351321291201201311281------21981-10111-1415---4-4-11-4-26%
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้ว--131101111101718110181------7782-571-45+1-+1+2-7240%
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้ว--31161121151131161141131------10281-561-67---1-1-6-1-14%
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้ว--1011011511211211311211617115151127111-9101-1415---5-5-10-5-33%
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้ว--291361421451602481331471311251191415121-1415112527--1-11-12-15-12-44%
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่ง--1319141151811217181------7681-891-45--+4+4-9480%
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่ง--231281351291522471381321401341231381121-1415112830--1-14-15-15-15-50%
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่ง--61616181618191111------608--441-34-1-+1--4--
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่ง--81417171613112181------558--331-34-1---1-3-1-25%
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่ง--1311411211112116117111181111111135112-13151-1415+1--1--15--
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่ง--1511211519191111101111------9281-671-56--+1+1-7117%
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่ง--716171511119181161------6981-561-45--+1+1-6120%
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสาร--582602542532682552532702351411361583191-2021113739--1-17-18-21-18-46%
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสาร--101816161131819151------6581-451-45-----5--
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสาร7112151713161613151------5491-451-34--+1+1-5125%
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมาน--101811019118110161161611114110811--15151-67-1-+9+8-158115%
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมาน--251261271271351331271321------23282-791-1314+1--6-5-9-5-35%
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมาน--131241221261181231281191------17381-891-910---1-1-9-1-10%
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมาน--1311011118112114115181------918--551-56-1---1-5-1-16%
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมาน--1316116113116119191131------10581-891-67--+2+2-9229%
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมาน--121201101131201151121111------11381-451-67---2-2-5-2-28%
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมาน--41811118113113110171------7481-451-45-----5--
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อ--14120122120113119125115111113141176112-18201-1516+1-+3+4-20425%
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อ--21128120118112120110125112181201194111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพน--1712112111711011411711811119181163111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพน--111911011211211111011116141121108112-681-67+1--+1-8115%
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพน--718111181911319181------738--771-45-1-+3+2-7240%
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพน--1151313141411131------2482-241-23+1--+1-4134%
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพน--241221161181141161241181151241131204111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้า--1517110111151121141111------8581-671-56--+1+1-7117%
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซง--81518131131716181------5881-121-34---2-2-2-2-50%
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซง--181171121181161231241211171221111199111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซง--5131--10141913191------4372-351-34+1--+1-5125%
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซง--1011216111181151121111------8581-561-56-----6--
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซง--716151711111116181------6181-231-45---2-2-3-2-40%
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้า--40261281210031133110311531033------72321112628123639--1-10-11-28-11-28%
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้า--31618181813121101------4881-561-34--+2+2-6250%
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้า31716191516113110161------6592-461-45+1--+1-6120%
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้า8151713141811414171------6091-451-34--+1+1-5125%
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้า--7151515141917121------4481-341-34-----4--
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงาม--8112112191141181151181------10681-781-67--+1+1-8115%
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงาม--12117181171291131221101141181221182111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือ--10110110110191711019111112171105111-9101-67--+3+3-10343%
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือ--9121916171619151------5381-341-34-----4--
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือ--121111121131211171111121------10981-781-67--+1+1-8115%
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือ--716111171711116181------6381-451-45-----5--
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือ--171151141131211251111221------13881-10111-910--+1+1-11110%
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือ--91131141111131141141181------10681-341-67---3-3-4-3-42%
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือ--4151414121716161------3881-231-23-----3--
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่า--101617115171121111141------828--661-56-1-+1--6--
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่า--191231291311221271351241181231161267111-14151-1617---2-2-15-2-11%
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่า--422341391602471572431522391331582504161-1819113133--1-13-14-19-14-42%
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วย--4171111121131101131121------8282-571-56+1--+1-7117%
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วย--11181101201151161181101191181211166111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วย----21112141212141------177--441-12-1-+3+2-42100%
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วย--2121512151413171------308--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วย--91121121141151161101915113191124112-9111-1415+1--5-4-11-4-26%
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วย--3161918171412141------4381-671-34--+3+3-7375%
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วย--4111912131716131------3581-341-23--+1+1-4134%
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วย--81131111101141191121111------9881-781-56--+2+2-8234%
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลาน--10120112121181161141111818191137111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010148 บ้านจานลานพนาจานลาน--17181111171151151141181261151141170112-13151-1415+1--1--15--
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลาน--31--1121318161101------3371-121-23---1-1-2-1-33%
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลาน--51--41417111--31------2461-231-23-----3--
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลาน--91101715112110110171------7081-561-45--+1+1-6120%
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลาน--91319161711015171------5681-341-34-----4--
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลาน--11111171717113115161------7781-341-45---1-1-4-1-20%
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลาน--1151213141412191------3081-451-23--+2+2-5267%
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนา--21819151512110181------4981-341-34-----4--
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนา--261261311221331351251311------22981-11121-1112-----12--
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลา--719181911217141111------6781-121-45---3-3-2-3-60%
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลา--1016115112181714151------6781-561-45--+1+1-6120%
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลา--121111101161121221161201111121191161111-14151-1415-----15--
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลา--212131--31415111------2072-241-12+1-+1+2-42100%
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอน--71131101811016111171------7281-451-45-----5--
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอน--51411011016111119131------6881-781-45--+3+3-8360%
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอน--81713171415171101------5181-341-34-----4--
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอน--13171131221171131151121121131181155111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอน--1611311111011411318151------9081-561-56-----6--
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอน--6141614131314161------3681-341-23--+1+1-4134%
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอน--11317111191716161------5082-571-34+1-+2+3-7375%
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอน--3171415121518141------3881-341-23--+1+1-4134%
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียง--11113171111131111101141------9081-891-56--+3+3-9350%
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียง--817110110112113112181------808--771-45-1-+3+2-7240%
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียง--1015151101913110151------5781-341-34-----4--
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียง--3171419151418141------448--441-34-1-+1--4--
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทอง--33126130126134141147134124127140136211111618112123---5-5-18-5-21%
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทอง--41917151811117181------598--441-34-1-+1--4--
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทอง--8191911151918151------548--661-34-1-+3+2-6250%
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุก--101171313112191101171------8182-571-56+1--+1-7117%
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุก--51212111416131--------237--221-23-1---1-2-1-33%
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุก--301261211281351301371391241231361329111-14151-1718---3-3-15-3-16%
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคม--141611011011311011211416116171118111-11121-67--+5+5-12572%
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคม--19115112119171121141151------11381-561-67---1-1-6-1-14%
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคม--181161241141201161191151------14281-671-910---3-3-7-3-30%
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคม--11181818161161121111--014192101-10111-56--+5+5-11584%
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคม--10121717161316141------4581-231-34---1-1-3-1-25%
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคม--181301321381371411461481------29081-11121-1718---6-6-12-6-33%
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสี--14117118111118113122117111110119117011--13131-1516-1--2-3-13-3-18%
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสี--111191191201171241261111------14782-10121-910+1-+1+2-12220%
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสี--31213111411015151------3381-121-23---1-1-2-1-33%
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮ--3112913013513213914814511913812513711111911112022---11-11-11-11-50%
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮ--11113114117114112191101------10081-891-56--+3+3-9350%
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮ--917181711212018191------8081-561-45--+1+1-6120%
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮ--71915151414114141------528--551-34-1-+2+1-5125%
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระ--7131611131312161------3181-451-23--+2+2-5267%
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระ--101201161191111141241161151141221181112-19211-1516+1-+4+5-21532%
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระ617151715181216191------559--221-34-1--1-2-2-2-50%
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระ51215161316171101101------5491-231-34---1-1-3-1-25%
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระ--2191414161101161111------628--441-45-1---1-4-1-20%
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระ411011011215113113181111------8691-451-56---1-1-5-1-16%
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่--3151316131117121------3081-121-23---1-1-2-1-33%
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่--4181411131312181------338--221-23-1---1-2-1-33%
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่--1217111115191121121151------9381-561-56-----6--
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่--211211171171221171181161211181161204111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่--51714151911114171------5281-341-34-----4--
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่--11115117114181111911019171131124111-10111-1415---4-4-11-4-26%
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่--31515141614110161------4381-341-34-----4--
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่--314131101914112111------468--331-34-1---1-3-1-25%
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่--11--4151311017131------3371--11-23---2-2-1-2-66%
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่--181171121151191191221221------14481-9101-910-----10--
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อย--61413171516111181------5081-341-34-----4--
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อย--2141313151316171------3381-121-23---1-1-2-1-33%
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อย--7141616191918161------5581-341-34-----4--
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อย------1110141516121------286--331-23-1-+1--3--
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อย--3161318113141715141919171111-891-45--+4+4-9480%
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อย--121819181101161151151------9381-891-56--+3+3-9350%
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อย--51416111111018121------3781-121-23---1-1-2-1-33%
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารี--462402582582471481702702------437141-1819112628--1-8-9-19-9-32%
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารี--15191101101191121151101------10082-681-56+1-+1+2-8234%
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารี--215111--101213131------2671-341-23--+1+1-4134%
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารี5141121111516171131111------7491-451-45-----5--
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--5181112151718181------4481-341-34-----4--
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--5161514151815151------4381-451-34--+1+1-5125%
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อย--216151------2141------1951-451-12--+3+3-53150%
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--111131111131151121161141------10581-671-67-----7--
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--816181617141415151919171111-561-45--+1+1-6120%
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--151131221261151191221171211161101196111-12131-1516---3-3-13-3-18%
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--111111--2131----------85--111-12-1---1-1-1-50%
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้ว--71718110112112111191------7681-561-45--+1+1-6120%
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้ว--9191511319112191101------7681-561-45--+1+1-6120%
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้ว--1121614151819141------398----1-23-1--2-3---3-100%
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้ว--9111191121171141151101------9781-341-56---2-2-4-2-33%
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพาน--31514181616111171------5081-341-34-----4--
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพาน--6171215141216171------3981-121-23---1-1-2-1-33%
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพาน--181911111411118110161------8781--11-56---5-5-1-5-83%
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพาน--151251251191211211251241------17581-781-1011---3-3-8-3-27%
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบัง--1719111114116116118117111113191151111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบัง--1131412141513141------2681-121-23---1-1-2-1-33%
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบัง--41914141315161101------4582-131-34+1--2-1-3-1-25%
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบัง----21--4161914141------2961-341-23--+1+1-4134%
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบัง--71101916114114113181------8181-451-56---1-1-5-1-16%
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบัง--10151419141512141------4381-231-34---1-1-3-1-25%
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยาง--11191101151161151161151------10781-10111-67--+4+4-11458%
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยาง31131211231161131201181141------14191-9101-910-----10--
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลาง--261171141161151171201151------14081-11121-910--+2+2-12220%
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลาง--7111181918110114181------7581-451-45-----5--
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลาง--12110191517191819131919190111-891-56--+3+3-9350%
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือย--45249255250254255266249150131236154019112527113335---8-8-27-8-22%
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือย--151211191241171141231211141121191199111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมด--271141191181171181191171------14981-781-910---2-2-8-2-20%
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมด--6110181101101318171------6281-781-45--+3+3-8360%
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมด--3111312141--4141------2171-121-23---1-1-2-1-33%
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขี--5141413111312121------2482-351-23+1-+1+2-5267%
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขี----201301261231201241271161181201224101-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขี----514191514112181------4772-461-34+1-+1+2-6250%
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขี--117131417191101161------5781-451-34--+1+1-5125%
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจ--111121--21412111------137--111-12-1---1-1-1-50%
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจ--4171415151312121------3281-341-23--+1+1-4134%
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจ--3181318111191111111------648--331-45-1--1-2-3-2-40%
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อ--261151321281351331251271------22181-781-1011---3-3-8-3-27%
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Version.19.09.2023 ICT.AMNAT-ED.GO.TH