แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุก--231161251191231251151161181151171212111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุก--5181316181511151------4181-121-34---2-2-2-2-50%
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุก--916111181171619171------7381-561-45--+1+1-6120%
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุก--7181715121113114110112191171123111-14151-1415-----15--
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุก412111516141215111------309--221-23-1---1-2-1-33%
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำ419191618151517141------5791-341-34-----4--
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำ51811151516171111111------5991-341-34-----4--
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำ--13191171151121151151171231171291182111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำ--161141181151151241171171161211251198111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำ--91151911019113111161------8281-561-56-----6--
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำ----413151--113141------206--221-12-1-+1--2--
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่--912111019114114110181------9581-341-56---2-2-4-2-33%
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่--241171131151171211191141221191211202111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่--2011619161171111131161------10881-451-67---2-2-5-2-28%
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่--4111215111515151------28811461-23-+1+2+3-63100%
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่--112141614121--11------207----1-12-1--1-2---2-100%
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้--51817171511114191------5682--21-34+1--3-2-2-2-50%
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมย--2141819181615131------4581-451-34--+1+1-5125%
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมย--101101511116112113171------7481-671-45--+2+2-7240%
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมย--61101514161619161------5281-561-34--+2+2-6250%
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิก--9161516151311121------3782-351-23+1-+1+2-5267%
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิก--9181101141817113191------7881-561-45--+1+1-6120%
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิก--911215191121416171------6481-341-45---1-1-4-1-20%
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้--231201301271171181171231191161101220111-9101-1617---7-7-10-7-41%
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้--10119171191231121161221------12881-9101-910-----10--
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือ--611016121916161--------4572-351-34+1--+1-5125%
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือ--15171131121101171912118115181135111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือ--9112110161121121131151------8981-341-56---2-2-4-2-33%
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือ--51--113111414121------207--221-12-1-+1--2--
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือ--71911417113110113141------7781-341-45---1-1-4-1-20%
37010031 บ้านนายมเมืองนายม--91151141181181181161161------12481-10111-89--+2+2-11223%
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายม--121171111131191171211211------13181-781-910---2-2-8-2-20%
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายม--10131714151718171------5181-341-34-----4--
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายม212111417151317121------3391-231-23-----3--
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวัง13120113115115114124191141------13791-781-910---2-2-8-2-20%
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวัง--6151516191413171------4581-341-34-----4--
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวัง--91915161711412131------5581-121-34---2-2-2-2-50%
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวัง--712181711211112141------5381-451-34--+1+1-5125%
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวัง--1161--9131319121------3371-341-23--+1+1-4134%
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้า--2111612151515111------278--331-23-1-+1--3--
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้า--1217111171131171711119151161115111-13141-67--+7+7-147100%
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้า--1111312171118121------258--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้า--8171716191419131------5381-451-34--+1+1-5125%
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีก--1111415161515171------3481-341-23--+1+1-4134%
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีก--91612110171819181------5981-341-34-----4--
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีก516110111181131181161101------9791-671-56--+1+1-7117%
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีก--819161171211191201231------12382-10121-89+1-+2+3-12334%
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์--2121114111114151------2081-121-12-----2--
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์--17111171181201121111111------10781-671-67-----7--
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์--10112110112111111191111------8681-671-56--+1+1-7117%
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์--7151911211819112181------8081-341-45---1-1-4-1-20%
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่ง--411116161101816181------5981-561-34--+2+2-6250%
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่ง--121191151231131221141141------13281-9101-910-----10--
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่ง--1311311512318118118161------11481-451-67---2-2-5-2-28%
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่ง--14121191121181181171131------12281-9101-89--+1+1-10112%
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่ง414141815191515141------4891-341-34-----4--
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่ง--12110191111161111111141------9481-781-56--+2+2-8234%
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่ง--6121311151115161------2981-231-23-----3--
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่ง------617151715121------326--221-23-1---1-2-1-33%
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่ง--442823110310831243131414241293------87025122831124043---12-12-31-12-27%
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่ง--101131281211281451271371------20981-781-1213---5-5-8-5-38%
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่ง--13051495258726572827297827972827------1,94253117577147883--3-3-6-77-6-7%
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่ง--41714141517141101------4581-341-34-----4--
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าว--14111114117116116119191------11681-891-67--+2+2-9229%
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าว--1411318115120113141181------10582-461-67+1--2-1-6-1-14%
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าว--6121715181816141------4681-451-34--+1+1-5125%
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าว--12113161171131111121211------10581-451-67---2-2-5-2-28%
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทา--141141121161141151111151------11181-451-67---2-2-5-2-28%
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทา--1611411418110116115117191181111148111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทา--12112117191181171191201------12481-10111-89--+2+2-11223%
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทา--6141713141416141------3882-241-23+1--+1-4134%
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทา516171417151814161------529--331-34-1---1-3-1-25%
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซว--18115115114124125119115117191161187111-16171-1516--+1+1-1717%
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซว--9181515181415151------4981-231-34---1-1-3-1-25%
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซว--7161714181817191------5681-451-34--+1+1-5125%
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่--91131517114161121131------7981-451-45-----5--
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่--231261251211171181111201111291111212111-15161-1516-----16--
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวน--271161101181161161181261221231351227111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวน--141201161241191181141171181281211209111-18191-1516--+3+3-19319%
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวน--161141131181191131181211------13281-11121-910--+2+2-12220%
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้ว--141191211191211251241171121151221209111-13141-1516---2-2-14-2-12%
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้ว--371351291221191341291291------23481-10111-1112---1-1-11-1-8%
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้ว--1111219171811018161------7182-571-45+1-+1+2-7240%
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้ว--151111151151161141121111------10981-561-67---1-1-6-1-14%
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้ว--10115112112112111116121171714112711--991-1415-1--5-6-9-6-40%
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้ว--391432451612471341451301191351181416131-1314112527--1-12-13-14-13-48%
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่ง--9151141811218181131------778--881-45-1-+4+3-8360%
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่ง--261361301522471371341391261441201391121-1415113032--1-16-17-15-17-53%
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่ง--516181618191101101------628--441-45-1---1-4-1-20%
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่ง--41717161311117151------508--331-34-1---1-3-1-25%
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่ง--16111111121171181111111121101181146112-13151-1415+1--1--15--
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่ง--121141919111110111151------8181-671-56--+1+1-7117%
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่ง515181511118191151141------8091-561-45--+1+1-6120%
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสาร--582532532682592532732512461431502607201-2021113739--1-17-18-21-18-46%
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสาร--815151121918151141------6681-451-45-----5--
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสาร1015171216161314151------489--441-34-1-+1--4--
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมาน--8111191171917116112141919111111--15151-67-1-+9+8-158115%
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมาน--251251261371331271301341------23782-791-1516+1--8-7-9-7-43%
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมาน--231221271191201271191121------16981-781-910---2-2-8-2-20%
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมาน--121141811111511519181------928--551-56-1---1-5-1-16%
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมาน--10117113117115191131141------10881-561-67---1-1-6-1-14%
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมาน--201111131171161131131101------11381-451-67---2-2-5-2-28%
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมาน--8191711311311017141------7181-341-45---1-1-4-1-20%
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อ--1912211911512012511719151141121177111-16171-1516--+1+1-1717%
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อ--291241211131231111211121201131161203111-13141-1516---2-2-14-2-12%
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพน--2111911711111611911911318111151159111-13141-1516---2-2-14-2-12%
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพน--91911211411111011011211216161111112-791-67+1-+1+2-9229%
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพน--7110171911219181141------768--771-45-1-+3+2-7240%
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพน--1141312141113111------1982-241-12+1-+1+2-42100%
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพน--231161161151181251191181151201151200111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้า--7112111161121151121101------8581-671-56--+1+1-7117%
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซง--41813113171618181------5781-121-34---2-2-2-2-50%
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซง--16112118114125123120124112119181191111-10111-1516---5-5-11-5-31%
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซง--21--915171318181------4272-351-34+1--+1-5125%
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซง--1116111171151111111181------9081-561-56-----6--
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซง--616181131111618191------6781-231-45---2-2-3-2-40%
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้า--5527631033109310931113993882------75022112628123639--1-10-11-28-11-28%
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้า--51817191312110191------5381-451-34--+1+1-5125%
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้า61619151611211116181------6992-351-45+1--1--5--
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้า3171314181131417141------5391-451-34--+1+1-5125%
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้า--5151513191712191------4581-341-34-----4--
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงาม--14115171151201151191151------12081-671-67-----7--
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงาม--18181171291131241101211211151111187111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือ--8181919161101101131811115197111-9101-56--+4+4-10467%
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือ--2191518161914171------5081-341-34-----4--
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือ--91121141191181111131161------11281-781-67--+1+1-8115%
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือ--61817161111618141------5681-451-34--+1+1-5125%
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือ--161151121211221121221131------13381-10111-910--+1+1-11110%
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือ--121141111131141131181111------10681-341-67---3-3-4-3-42%
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือ--6141413171717151------4381-231-34---1-1-3-1-25%
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่า--71711517112112113171------808--661-45-1-+2+1-6120%
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่า--221281301211261331251281161191141262111-14151-1617---2-2-15-2-11%
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่า--341412612461562441502381621402461518161-2526113133--1-6-7-26-7-21%
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วย--8112112114110113112171------8882-571-56+1--+1-7117%
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วย--8110120114115115110191201201101151111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วย--3111314131214121------228--441-23-1-+2+1-4134%
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วย--2151215141317151------338--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วย--11111116112116181911419141151125112-8101-1415+1--6-5-10-5-33%
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วย--6181817141214131------4281-671-34--+3+3-7375%
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วย--21913131716131101------4381-341-34-----4--
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วย--141111101141201121111151------10781-671-67-----7--
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลาน--221131211711611611111611019171148111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010148 บ้านจานลานพนาจานลาน--81111171141151141191161141261261180112-13151-1415+1--1--15--
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลาน----21212181619121------3171-121-23---1-1-2-1-33%
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลาน----31517111--3141------2361-231-23-----3--
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลาน--111715112110111161131------7581-561-45--+1+1-6120%
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลาน--21916171101417121------4781-341-34-----4--
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลาน--10171616113114161161------7881-341-45---1-1-4-1-20%
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลาน--3121514141219141------3381-451-23--+2+2-5267%
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนา--71816141211018171------5281-341-34-----4--
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนา--251271201301341231321221------21381-11121-1011--+1+1-12110%
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลา--919191111714111181------6881-121-45---3-3-2-3-60%
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลา--611511218181415151------6381-561-45--+1+1-6120%
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลา--111161171121221191191231191111131182111-14151-1516---1-1-15-1-6%
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลา--3131--3141511151------2472-241-23+1--+1-4134%
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอน--131121911017113181151------8781-451-56---1-1-5-1-16%
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอน--31911015111117131121------7081-781-45--+3+3-8360%
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอน--5131714151819171------4881-341-34-----4--
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอน--81121221181141161121161211121151166111-12131-1415---2-2-13-2-13%
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอน--131911011411319151141------8781-561-56-----6--
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอน--5151513121417161------3781-341-23--+1+1-4134%
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอน--31811019171816161------5782-571-34+1-+2+3-7375%
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอน--6131512151714121------3481-341-23--+1+1-4134%
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียง--13181101131111101141141------9381-891-56--+3+3-9350%
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียง--711119113112112171111------828--771-56-1-+2+1-7117%
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียง--41419181311014191------5181-341-34-----4--
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียง--61311015131815151------458--441-34-1-+1--4--
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทอง--281291241341401471341341381251191352111117191-2021-+1-3-2-19-2-9%
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทอง--917151911217181111------688--441-45-1---1-4-1-20%
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทอง--1019111611018141101------588--551-34-1-+2+1-5125%
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุก--181513112112111117181------8682-571-56+1--+1-7117%
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุก--113111316141--81------267--331-23-1-+1--3--
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุก--271221291351311371401331371271201338111-14151-2223---8-8-15-8-34%
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคม--61911011411011511511618171151125111-11121-1415---3-3-12-3-20%
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคม--14110119161121121151101------9881-451-56---1-1-5-1-16%
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคม--141271181191141181141181------14281-671-910---3-3-7-3-30%
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคม--918181711711211218151814198111-11121-56--+6+6-126100%
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคม--4171715131513181------4281-231-34---1-1-3-1-25%
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคม--321341421371431502471441------32991-11121-1920---8-8-12-8-40%
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสี--17118110118113122117114119112111117111--13131-1516-1--2-3-13-3-18%
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสี--191201201181241251111161------15382-791-910+1--2-1-9-1-10%
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสี--31311141101514111------3181-121-23---1-1-2-1-33%
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮ--3112713513014014614514312512312013651111810112123---13-13-10-13-56%
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮ--16114118115114191101111------10781-891-67--+2+2-9229%
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮ--61717191201819151------7181-561-45--+1+1-6120%
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮ--816151414114141111------568--551-34-1-+2+1-5125%
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระ--5161112131215131------2781-451-23--+2+2-5267%
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระ--191151171131131251171201221151171193111-19201-1516--+4+4-20425%
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระ512161417111519131------429--221-34-1--1-2-2-2-50%
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระ21611113161811019171------6291-231-45---2-2-3-2-40%
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระ--8151516110116111191------7081-451-45-----5--
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระ611211115114113171111111------9091-451-56---1-1-5-1-16%
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่--5131613121712141------3281-121-23---1-1-2-1-33%
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่--91101213131218161------438--221-34-1--1-2-2-2-50%
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่--7110113181121111151111------8781-561-56-----6--
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่--241161171231171211171241161211251221111-12131-1819---6-6-13-6-31%
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่--71315191111417151------5181-341-34-----4--
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่--1311411417171718113115191151122111-10111-1415---4-4-11-4-26%
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่--4171316141816151------438--331-34-1---1-3-1-25%
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่--5131101813112111151------578--331-34-1---1-3-1-25%
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่----416121111813171------4171--11-34---3-3-1-3-75%
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่--171111151201191221221131------13981-891-910---1-1-9-1-10%
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อย--41416151511017151------468--331-34-1---1-3-1-25%
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อย--3131315131616121------3181-231-23-----3--
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อย--6161518181817181------5681-341-34-----4--
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อย--11111015151612161------368--331-23-1-+1--3--
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อย--714181131518151101101418182111-671-56--+1+1-7117%
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อย--819191111151151151141------9681-891-56--+3+3-9350%
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อย--51611111111712151------388--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารี--361572522471481692702572------436131-1819112527--1-7-8-19-8-29%
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารี--81101101201141151101181------10582-681-67+1--+1-8115%
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารี--5111--10131313131------287--331-23-1-+1--3--
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารี211219151618113111141------7091-451-45-----5--
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--8121315171818191------5081-341-34-----4--
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--6151415181514111------3881-451-23--+2+2-5267%
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อย--6151------214171------2451-451-23--+2+2-5267%
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--131111141151111151151101------10481-671-67-----7--
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--618181715141518171513166111-561-45--+1+1-6120%
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--131211261151171201171261101211161202111-12131-1516---3-3-13-3-18%
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อย--1111--2131----11------85--111-12-1---1-1-1-50%
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้ว--9191111121111111101111------8481-561-56-----6--
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้ว--91511319112191111111------7982-461-45+1--+1-6120%
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้ว--21514151811014131------418----1-34-1--3-4---4-100%
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้ว--12171121171151151101111------9981-341-56---2-2-4-2-33%
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพาน--61318161711116151------5281-341-34-----4--
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพาน--81215141216161--------3371-121-23---1-1-2-1-33%
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพาน--9112113113181417171------738----1-45-1--4-5---5-100%
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพาน--251221151191211251261251------17881-671-1011---4-4-7-4-36%
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบัง--9111114116117117117117110112171147111-13141-1415---1-1-14-1-6%
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบัง--3151414151414171------3681-121-23---1-1-2-1-33%
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบัง--91414141616111121------4682-131-34+1--2-1-3-1-25%
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบัง--11--415191414141------3171-341-23--+1+1-4134%
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบัง--1111017114115112191101------8881-341-56---2-2-4-2-33%
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบัง--5141914171216161------4381-231-34---1-1-3-1-25%
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยาง--91111141171151171141151------11281-891-67--+2+2-9229%
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยาง41191241161121211181151141------14391-9101-910-----10--
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลาง--181171171151171201151261------14581-11121-910--+2+2-12220%
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลาง--111811019112114181161------8881-451-56---1-1-5-1-16%
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลาง--10181617191719111191317186112-9111-56+1-+4+5-11584%
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือย--50254249153253261249149136149162256517112325113335---10-10-25-10-28%
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือย--211181221171151231211131191141171200111-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมด--111151171151181191181211------13481-451-910---5-5-5-5-50%
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมด--1116110110131717191------6382-791-45+1-+3+4-9480%
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมด--11313141--414131------227--111-23-1--1-2-1-2-66%
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขี--4141411131212141------2482-351-23+1-+1+2-5267%
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขี----281271231181241281241221161141224101-11121-1516---4-4-12-4-25%
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขี----519151311119161------4872-461-34+1-+1+2-6250%
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขี----5141919110116161------5971-561-34--+2+2-6250%
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจ--1131--2141211151------187--111-12-1---1-1-1-50%
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจ--8141515131212141------338--221-23-1---1-2-1-33%
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจ--8131711219111111151------668--331-45-1--1-2-3-2-40%
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อ--151291271361321261281221------21581-561-1011---5-5-6-5-45%
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH