ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ธุรการครูอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรวม
37010001 บ้านกุดปลาดุกเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก10110100013
37010002 บ้านวังแคนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก101010003
37010003 บ้านนาสีนวนเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก105001007
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์เมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก10140100016
37010005 บ้านนาเมืองเมืองกุดปลาดุกนาวังกุดปลาดุก002010003
37010006 โคกศรีหนองคลองเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย103010005
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนาเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย103011006
37010008 บ้านไก่คำเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย10120100014
37010009 บ่อบุโปโลเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย10100101013
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์เมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย105011008
37010011 บ้านโคกค่ายเมืองไก่คำไก่คำนาจิกดอนเมย002010003
37010012 บ้านคึมใหญ่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้103022008
37010013 บ้านภูเขาขามเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้10100200013
37010014 บ้านดอนไร่เมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้104012008
37010015 บ้านหนองเม็กเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้114020008
37010016 บ้านนาคำเมืองคึมใหญ่นาผือคึมใหญ่นาแต้000010001
37010017 บ้านหัวภูเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้200011004
37010018 บ้านดอนเมยเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย104010006
37010019 บ้านหนองปลิงเมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย105110008
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)เมืองดอนเมยไก่คำนาจิกดอนเมย103210007
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้งเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย203011007
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย105010108
37010023 บ้านเชือกเมืองนาจิกไก่คำนาจิกดอนเมย103010106
37010024 นาแต้โคกสำราญเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้1090100011
37010025 บ้านกุดน้ำกินเมืองนาแต้นาผือคึมใหญ่นาแต้1090200012
37010026 บ้านเหล่าหนาดเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้202111007
37010027 นาผือโคกกอกเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้10120100014
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้103010005
37010029 บ้านโคกสูงเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้002010003
37010030 บ้านนาเรืองเมืองนาผือนาผือคึมใหญ่นาแต้103010106
37010031 บ้านนายมเมืองนายมลำเซบาย10100101013
37010032 บ้านนาเยียเมืองนายมลำเซบาย1070200010
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์เมืองนายมลำเซบาย102110005
37010034 บ้านนาดอกไม้เมืองนายมลำเซบาย101120005
37010035 บ้านโคกช้างฮ้ายเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก1070200010
37010036 บ้านนาโพธิ์เมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก103020006
37010037 บ้านดงสวางเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก100110003
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก104010006
37010039 นาวังกุดตากล้าเมืองนาวังนาวังกุดปลาดุก102110005
37010040 บ้านนาคำสามัคคีเมืองนาหมอม้าลำเซบาย003010004
37010041 บ้านนาหมอม้าเมืองนาหมอม้าลำเซบาย10121101016
37010042 บ้านหนองเรือเมืองนาหมอม้าลำเซบาย001010002
37010043 แก้งกฐินภูจำปาเมืองนาหมอม้าลำเซบาย104010107
37010045 บ้านดงบังพัฒนาเมืองน้ำปลีกลำเซบาย103010005
37010046 บ้านคำสร้างบ่อเมืองน้ำปลีกลำเซบาย103011006
37010047 บ้านดอนดู่เมืองน้ำปลีกลำเซบาย106011009
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีกเมืองน้ำปลีกลำเซบาย20100100013
37010049 บ้านโนนโพธิ์เมืองโนนโพธิ์ป่าดงใหญ่ลำเซบาย101010003
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้าเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง1060300010
37010051 นาห้วยยางสองคอนเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง106010008
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมเมืองโนนโพธิ์พระมงคลมิ่งเมือง103010005
37010053 บ้านโนนหนามแท่งเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง105010007
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง1081110012
37010055 บ้านทับเมยเมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง104010006
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์เมืองโนนหนามแท่งพระมงคลมิ่งเมือง1090100011
37010057 บ้านเจริญสามัคคีเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง102111006
37010059 มิ่งมงคลเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง106110009
37010060 บ้านดอนแดงเมืองบุ่งเสมาลือ102010004
37010061 บ้านโนนจานเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่002020004
37010062 เมืองอำนาจเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง12271100032
37010063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญเมืองบุ่งพระมงคลมิ่งเมือง1070110010
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญเมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่11750100078
37010065 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)เมืองบุ่งบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่103010005
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว1071111012
37010068 บ้านถ่อนใหญ่เมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว204010007
37010069 บ้านก่อนาดีเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว104021008
37010070 บ้านโคกก่องนครเมืองปลาค้าวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว104012008
37010071 สร้างนกทาดอนหวายเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่104010006
37010072 บ้านโนนดู่เมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10120101015
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝกเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10100100012
37010074 ขามนาเพียงโคกยาวเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่202010005
37010075 บ้านบากเมืองสร้างนกทาบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่003010004
37010076 พัฒนาสามัคคีเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10151100018
37010077 บ้านดงสีโทเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว102001105
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชรเมืองหนองมะแซวเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว104010006
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูลเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่104011108
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายเมืองห้วยไร่บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่10141101018
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหลเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10122010016
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10180130023
37010085 บ้านหนองบัวสงยางเมืองเหล่าพรวนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว10110200014
37010086 บ้านคำแก้วชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง10130100015
37010087 บ้านคำเดือยชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย10100110013
37010088 บ้านโคกจักจั่นชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง205010008
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญชานุมานคำเขื่อนแก้วลุ่มน้ำโขง105010007
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย0072100010
37010091 นาเจริญหนองแดงชานุมานคำเขื่อนแก้วดงคำเดือย10130101016
37010092 บ้านโคกก่งชานุมานโคกก่งดงคำเดือย008000008
37010093 บ้านบุ่งเขียวชานุมานโคกก่งดงคำเดือย10131100016
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ชานุมานโคกก่งดงคำเดือย003110117
37010095 บ้านหินกองสามัคคีชานุมานโคกก่งดงคำเดือย002120005
37010096 บ้านพุทธรักษาชานุมานโคกก่งดงคำเดือย20130101017
37010097 บ้านนางามชานุมานโคกก่งดงคำเดือย106000007
37010098 บ้านโสกกระแต้ชานุมานโคกก่งพระมงคลมิ่งเมือง105010007
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยาชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง10200100022
37010100 บ้านคันสูงชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง104011007
37010101 บ้านหินขันชานุมานโคกสารลุ่มน้ำโขง004010106
37010102 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง00123200017
37010103 อนุบาลชานุมานชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง2070100010
37010104 บ้านนาสีดาชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง107010009
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง005010006
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง1041130010
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3ชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง104010006
37010108 บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง103010005
37010109 บ้านหนองแมงดาชานุมานป่าก่อดงคำเดือย10133110019
37010110 บ้านห้วยทมชานุมานป่าก่อดงคำเดือย10130100015
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน10112101016
37010112 บ้านคำโพนปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน2070100010
37010113 บ้านนิคมปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน007010008
37010114 บ้านโค้งอร่ามปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน202010005
37010115 หินเกิ้งธารศิลาปทุมราชวงศาคำโพนปทุมราชนาหว้าคำโพน10140110017
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)ปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน106011009
37010117 บ้านสามัคคีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม101010003
37010118 บ้านโคกพระวินัยดีปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10100011013
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม203010006
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)ปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม105010007
37010121 บ้านคำย่านางปทุมราชวงศานาป่าแซงนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม102001004
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศาปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน11233101030
37010123 บ้านหนองแสงปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน103110006
37010124 บ้านห้วยงูเหลือมปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน203010006
37010125 บ้านทวีผลปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน104010006
37010126 บ้านโนนสำราญปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชนาหว้าคำโพน103011006
37010127 บ้านโนนงามปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม1060211011
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นปทุมราชวงศาโนนงามนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10101211016
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1090100011
37010130 บ้านชูชาติปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้103002006
37010131 บ้านลือนาคำปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้1061101010
37010132 บ้านแสนสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้103110006
37010133 บ้านโสกใหญ่ปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้10100100012
37010134 บ้านเกษมสุขปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้103001005
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาปทุมราชวงศาลือปทุมราชใต้102010004
37010136 บ้านสงยางนาตากล้าปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม004211008
37010137 หนองข่าป่าหวายปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10140100016
37010138 บ้านหนองไฮปทุมราชวงศาหนองข่านาป่าแซงหนองข่าโนนงาม10241110028
37010139 บ้านตาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้205010008
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้10130100015
37010141 บ้านหนองสะโนปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้004011006
37010142 บ้านคำน้อยปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้001011003
37010143 บ้านสว่างใต้ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้2080110012
37010144 บ้านดอนดู่ปทุมราชวงศาห้วยนาวังกุดปลาดุก106020009
37010145 บ้านดอนชาดปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้103010016
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)ปทุมราชวงศาห้วยปทุมราชใต้106010008
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)พนาจานลานเทพนิมิต10112101016
37010148 บ้านจานลานพนาจานลานเทพนิมิต20130100016
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุงพนาจานลานเทพนิมิต101010003
37010150 บ้านผึ้งพนาจานลานเทพนิมิต102001004
37010151 บ้านดอนแดงนาโนนพนาจานลานเทพนิมิต105020008
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)พนาจานลานเทพนิมิต103000105
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่งพนาจานลานเทพนิมิต103010005
37010154 นาแวงหนองหัวลิงพนาจานลานเทพนิมิต104011007
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์พนาพนาเทพนิมิต103001005
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)พนาพนาเทพนิมิต10101200014
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)พนาพระเหลาพระเหลา101014007
37010160 บ้านนาสะแบงพนาพระเหลาพระเหลา105010007
37010161 ชุมชนบ้านเสารีกพนาพระเหลาพระเหลา10140100016
37010162 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)พนาพระเหลาพระเหลา202010005
37010163 ไม้กลอนดอนหวายพนาไม้กลอนพระเหลา104010006
37010164 บ้านโพนเมืองพนาไม้กลอนพระเหลา1070210011
37010165 บ้านโนนทุ่งดอนชาดพนาไม้กลอนพระเหลา103010005
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคีพนาไม้กลอนพระเหลา10111100014
37010167 โนนสูงโคกกลางพนาไม้กลอนพระเหลา104110007
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วงพนาไม้กลอนพระเหลา103001005
37010169 บ้านนายูงพนาไม้กลอนพระเหลา205001008
37010170 บ้านจิกพนาไม้กลอนพระเหลา103002006
37010171 บ้านโคกกลางเหนือเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม1080100010
37010172 บ้านโนนสูงเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม007010109
37010173 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)เสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม103013008
37010174 บ้านห่องเตยเสนางคนิคมนาเวียงเสนางค์ประจิม004010005
37010175 บ้านโพนทองเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา11170100020
37010176 บ้านโป่งหินเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา004010005
37010177 บ้านหนองโนสวนโคกเสนางคนิคมโพนทองเสนางค์บูรพา005010006
37010178 บ้านนาหนองใหญ่เสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม205010008
37010179 บ้านศรีราชาเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม003000003
37010180 ชุมชนไร่สีสุกเสนางคนิคมไร่สีสุกเสนางค์ประจิม10140100016
37010181 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา10110210015
37010182 บ้านบกเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา104011007
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา106010008
37010184 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา10101110014
37010185 บ้านนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา102001004
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)เสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา10101130016
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม00121112017
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุงเสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม2070101011
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์เสนางคนิคมหนองสามสีเสนางค์ประจิม101011015
37010190 บ้านหนองไฮเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา1180261019
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา108000009
37010192 บ้านนาอุดมเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา105011109
37010193 บ้านดอนหมูเสนางคนิคมหนองไฮเสนางค์บูรพา005010006
37010194 บ้านหนองแคนหัวตะพานคำพระเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว104010006
37010195 ชุมชนบ้านคำพระหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์10181111023
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์หัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์002010003
37010197 บ้านท่ายางชุมหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์102011005
37010198 บ้านโนนหนามแท่งหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์104010006
37010199 บ้านโนนเมืองหัวตะพานคำพระพระศรีเจริญรัตน์104010006
37010200 บ้านดู่พัฒนาหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน101010003
37010201 บ้านเป้าหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน002011004
37010202 หัวดงหนองคลองหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน105011008
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน10120121017
37010204 บ้านชาดหัวตะพานเค็งใหญ่ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1021420010
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่หัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย1082130015
37010206 บ้านโพนขวาวหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย003011005
37010207 บ้านโนนผักหวานหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย003010004
37010208 บ้านหนองเทาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย100010002
37010209 หนองยอดู่ในวิทยาหัวตะพานจิกดู่ป่าดงใหญ่ลำเซบาย1071200011
37010210 บ้านขุมเหล็กหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน003010004
37010211 คุรุประชาสรรค์หัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน102010004
37010212 บ้านชะแงะหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน103010005
37010213 บ้านโนนค้อทุ่งหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน003011005
37010214 บ้านโพนเมืองน้อยหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน106010008
37010215 บ้านเหล่าขวาวหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน1080200011
37010216 บ้านเวียงหลวงหัวตะพานโพนเมืองน้อยศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน001010002
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)หัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์10180100020
37010218 ประชารัฐวิทยาหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์206010009
37010219 บ้านหนองแสงหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์002110004
37010220 บ้านเสียวหัวตะพานรัตนวารีพระศรีเจริญรัตน์104011209
37010221 บ้านคำข่าหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย103011107
37010222 บ้านคำน้อยหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย103110006
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)หัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย103110006
37010224 บ้านโนนแคนหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย1060121011
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย105010007
37010226 บ้านสร้างถ่อหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย10120100014
37010227 บ้านใหม่พัฒนาหัวตะพานสร้างถ่อน้อยป่าดงใหญ่ลำเซบาย000110002
37010228 บ้านโคกเลาะหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน105012009
37010229 บ้านหนองแก้วหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน204001007
37010230 บ้านโนนค้อหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน000011002
37010231 บ้านบ่อชะเนงหัวตะพานหนองแก้วศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน103010005
37010232 บ้านคำเจริญหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์101200015
37010234 บ้านหนองขอนหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์100120004
37010235 บ้านโสกท่าวังหินหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์000001001
37010236 บ้านหัวตะพานหัวตะพานหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์106010109
37010237 บ้านกุงชัยลืออำนาจดงบังเสมาลือ10130010015
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้าลืออำนาจดงบังเสมาลือ101010003
37010239 บ้านเหล่าฝ้ายลืออำนาจดงบังพระศรีเจริญรัตน์201010004
37010240 บ้านหนองยางลืออำนาจดงบังเสมาลือ103010005
37010241 ดอนชีหนองมะยอดลืออำนาจดงบังเสมาลือ103013008
37010242 บ้านจอกพัฒนาลืออำนาจดงบังเสมาลือ102010004
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอลืออำนาจดงมะยางลือชัย1080100010
37010244 บ้านแยหนองแคนลืออำนาจดงมะยางลือชัย1090201013
37010245 บ้านโคกกลางลืออำนาจโคกกลางลือชัย10110010013
37010246 บ้านกุดสิมลืออำนาจโคกกลางลือชัย104010006
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาลืออำนาจโคกกลางลือชัย2081100012
37010248 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)ลืออำนาจเปือยเสมาลือ11230100026
37010249 บ้านน้ำท่วมลืออำนาจเปือยเสมาลือ10110100013
37010250 ประชาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย104010006
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีลืออำนาจแมดลือชัย2070010010
37010252 บ้านน้ำซับลืออำนาจแมดลือชัย001010002
37010254 บ้านเหล่าเลิงลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ203011007
37010255 บ้านไร่ขีลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ10110102015
37010256 บ้านนาอุดมลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ204000006
37010257 บ้านฟ้าห่วนลืออำนาจไร่ขีเสมาลือ104110007
37010258 บ้านหนองไผ่ลืออำนาจอำนาจลือชัย001010002
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญลืออำนาจอำนาจลือชัย002010003
37010261 บ้านยางช้าลืออำนาจอำนาจลือชัย003010105
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อชานุมานป่าก่อดงคำเดือย1050211010
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
Version.2022 by ICT@AMNAT-ED.GO.TH