สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370101177501161037750116 บ้านสามัคคี2-นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม903688766[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011615.85353181104.8920279
370101187501321037750132 บ้านโคกพระวินัยดี3275นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม045-525983[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013215.81916912104.9025227
370101197501441037750144 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา6หมู่ 6 บ้านสามแยก ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญนาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014415.8764539104.8755803
370101207501171037750117 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)1-นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม45520115[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011715.86379207104.8830511
370101217501411037750141 บ้านคำย่านาง8-นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม811473805[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014115.9258681104.8682846
370101277501451037750145 บ้านโนนงาม4145โนนงามปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014515.8635841104.8321973
370101287501461037750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น1135โนนงามปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014615.83243427104.8259963
370101367501431037750143 บ้านสงยางนาตากล้า7-หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014315.9367487104.8048284
370101377501421037750142 หนองข่าป่าหวาย4-หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม957504052[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014215.97077711104.8072883
370101387501401037750140 บ้านหนองไฮ6254หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014015.9644851104.8695872