ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนิคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010113
PERCODE 6 หลัก750125
กระทรวง 10 หลัก1037750125
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนิคม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNIKOM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน188
ตำบลคำโพน
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4552-0049
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750125
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.98603507
Longitude
105.0165161

KM.

นางสาว มยุรฉัตร ลาภสาร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อาทิตย์ กอมณีย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย เข็มพร บุญเกื้อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว สกาวลักษณ์ สิงห์ชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว กนกพร กองเพชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย เข็มพร บุญเกื้อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุชจรี ยุบล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริวรรณ เถระพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิมลวัลย์ อยู่เย็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สำรวย อวยพร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน