ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาสะแบง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010160
PERCODE 6 หลัก750163
กระทรวง 10 หลัก1037750163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสะแบง
ชื่อ (อังกฤษ)Nasabang
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลพระเหลา
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833721123
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750163
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.6647465
Longitude
104.8445498

KM.

นาย ศรีอัมพร ใจแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว อรอนงค์ แก้วลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาง เพชรรินทร์ บูชาพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กุลธันยา วอทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาย สัมพันธ์ พรสี่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง คัทรียา บูระพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง เบญญาภา วงเวียน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน