ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านดู่พัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010200
PERCODE 6 หลัก750197
กระทรวง 10 หลัก1037750197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)DOOPATTANA
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเค็งใหญ่
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์972070363
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750197
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.746814
Longitude
104.582231

KM.

นาย เรืองทอง ไชยมาตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธิดาภัทร์ ทองสะอาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
สิบเอก ณัฐกิตติ์ ไชยมาตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน