ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านเป้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010201
PERCODE 6 หลัก750200
กระทรวง 10 หลัก1037750200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเป้า
ชื่อ (อังกฤษ)BAN PAO
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านเป้า
ตำบลเค็งใหญ่
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520061
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750200
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7266483
Longitude
104.5971358

KM.

นางสาว จาวรีย์ ขวัญแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว ธนวรรณ บุญพระเพ็ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สง่า จารุสิน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว สุกัญญา ปรากฎ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน