ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ดอนชีหนองมะยอด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010241
PERCODE 6 หลัก750247
กระทรวง 10 หลัก1037750247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอนชีหนองมะยอด
ชื่อ (อังกฤษ)DONCHEENONGMAYOD
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน0/89
ตำบลดงบัง
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750247
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.73945221
Longitude
104.7598491

KM.

นาย ณัฐภูมิ นาคพันธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว นุสบา คุณารักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาง กมลฉัตร นาคพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว วรัญญา ทิมินกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรัญญา ทิมินกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนทรา รัตนศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นางสาว สุวนันท์ ยานิพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิพวรรณ ยวนยี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุชญาดา การผ่อง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว มุกดาวัลย์ ทวีรัตน์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว แววรัตน์ ต้นเกตุ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย ภานุพงศ์ กาสา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มานิตา สายคำ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว แจ่มนภา แสนโท
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดารารัตน์ ยศกลาง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน