ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010259
PERCODE 6 หลัก750255
กระทรวง 10 หลัก1037750255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Honghingkogcharoen School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลอำนาจ
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885549417
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750255
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.72430409
Longitude
104.6803762

KM.

นาง สุภาภรณ์ ปาวรีย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว กุลณัฏฐา บุญประสาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว อมิตตา​ เห็วชัยภูมิ​
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว ภัทรารัตน์ อุนาภาค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กมลลักษณ์ สายสิน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน