ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านดงมะยางหนองนกหอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010243
PERCODE 6 หลัก750239
กระทรวง 10 หลัก1037750239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงมะยางหนองนกหอ
ชื่อ (อังกฤษ)Dongmayangnokho
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน130
ตำบลดงมะยาง
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750239
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.70165168
Longitude
104.6283395

KM.

นาย ประมวล ลัยรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย รัฐศาสตร์ เตโช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว เพียงฤทัย สินมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3941
นาง รมิดา เชื้อกาญจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว กาญชนก อุคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศรราม บุญเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศรายุทธ จันทรุทิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศศิมาภรณ์ ชาติดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุไรพร สุวมาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นางสาว กาญชนก อุคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กชพร ผลสิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศุภโชค ไชยงาม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน