ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านน้ำซับ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010252
PERCODE 6 หลัก750240
กระทรวง 10 หลัก1037750240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำซับ
ชื่อ (อังกฤษ)NAMSUB
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน83
ตำบลแมด
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์370120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817255471
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750240
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.71422105
Longitude
104.7268054

KM.

นาย จักรพงษ์ สุดาชม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เบญจ ทิพย์คุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว อทิตยา สุทธิประภา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน