ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านดงบังพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010045
PERCODE 6 หลัก750010
กระทรวง 10 หลัก1037750010
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงบังพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)bandongbangpattana
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงบัง
ตำบลน้ำปลีก
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956137050
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750010
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7954563
Longitude
104.4933148

KM.

นาง วิไลพร เรืองบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฉัตรชนก มาสิริสกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว สุพัฒตรา เบ้าทองจันทร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน