ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโคกจักจั่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010088
PERCODE 6 หลัก750096
กระทรวง 10 หลัก1037750096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกจักจั่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokchakchan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกจักจั่น
ตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-520024
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750096
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.1696576
Longitude
104.9604778

KM.

นาย เริงศักดิ์ ทาลีราช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย ทศภรณ์ สีทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาง ชนาภา คำเหลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง หทัยรัตน์ อรอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิมาลา เพ็งคำศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สงกรานต์ บัวสี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว นิกร มุขสมบัติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นางสาว อัจฉราไล ชัยโคตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน