ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010117
PERCODE 6 หลัก750116
กระทรวง 10 หลัก1037750116
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Samakkee
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์903688766
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750116
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.85353181
Longitude
104.8920279

KM.

นาง สิริธร ลาภสาร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3933
น.ส. อรนุต สุดตา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย ชนกันต์ อุทิตสาร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน