ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองเรือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010042
PERCODE 6 หลัก750043
กระทรวง 10 หลัก1037750043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongrua School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเรือ
ตำบลนาหมอม้า
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45540233
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750043
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.85251
Longitude
104.4617867

KM.

นาย จำลอง มาจันแดง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นางสาว ปัทมาพร สีงาม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน