ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองขอน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010234
PERCODE 6 หลัก750226
กระทรวง 10 หลัก1037750226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขอน
ชื่อ (อังกฤษ)NONGKORN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750226
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.73204243
Longitude
104.4720773

KM.

นาง อภิรดา นามเรืองศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3921
นางสาว พัชโรบล โพธิบุญมา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย เจตพล จิตนนท์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปนัดดา สุตะภักดิ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน