สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100317500461037750046 บ้านนายม6-นายมเมือง37000ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004615.8461765104.4962349
370100327500471037750047 บ้านนาเยีย4บ้านนาเยียนายมเมือง37000ลำเซบาย45524028[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004715.87152538104.5242047
370100337500491037750049 หนองแห่โนนสมบูรณ์1-นายมเมือง37000ลำเซบาย45520107[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004915.87462852104.5009726
370100347500481037750048 บ้านนาดอกไม้7-นายมเมือง37000ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004815.83762189104.4902456
370100407500451037750045 บ้านนาคำสามัคคี3-นาหมอม้าเมือง37000ลำเซบาย089-9455117[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004515.8807973104.4671668
370100417500421037750042 บ้านนาหมอม้า7174นาหมอม้าเมือง37000ลำเซบาย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004215.8629622104.466695
370100427500431037750043 บ้านหนองเรือ2บ้านหนองเรือนาหมอม้าเมือง37000ลำเซบาย45540233[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004315.85251104.4617867
370100437500441037750044 แก้งกฐินภูจำปา5-นาหมอม้าเมือง37000ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004415.893448104.4716516
370100457500101037750010 บ้านดงบังพัฒนา10บ้านดงบังน้ำปลีกเมือง37000ลำเซบาย956137050[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001015.7954563104.4933148
370100467500111037750011 บ้านคำสร้างบ่อ5-น้ำปลีกเมือง37000ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001115.80237167104.5274367
370100477500121037750012 บ้านดอนดู่7-น้ำปลีกเมือง37000ลำเซบาย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001215.81644527104.5154752
370100487500081037750008 ชุมชนบ้านน้ำปลีก9-น้ำปลีกเมือง37000ลำเซบาย87873808[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775000815.8084714104.4705647