ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านถ่อนดอนม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010168
PERCODE 6 หลัก750169
กระทรวง 10 หลัก1037750169
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ่อนดอนม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)TONDONMOUNG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไม้กลอน
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520038
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750169
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.71962094
Longitude
104.8125491

KM.

นาง วัชรีบูลย์ อุทธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สายฝน ศิลชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว จุฑามาศ ทองสิงห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาง พรพิมล บรรลือ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว จิราพร ทองสิงห์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิพวรรณ วันดีวงค์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
mr sakol komolsri
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน