สพป.อจ. อำเภอ ปทุมราชวงศา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370101117501191037750119 สามแยกผดุงวิทย์1-คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน045-554014[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011915.9372199104.9743226
370101127501211037750121 บ้านคำโพน3บ้านคำโพนคำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน45520091[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012115.96668412104.9566995
370101137501251037750125 บ้านนิคม5188คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน0-4552-0049[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012515.98603507105.0165161
370101147501201037750120 บ้านโค้งอร่าม2116คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน904107791[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012015.9267893104.9543395
370101157501241037750124 หินเกิ้งธารศิลา4189คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน857616127[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012415.9784367104.9513232
370101167501221037750122 บ้านหินกอง(บ้านนามน)9232นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน879603098[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012215.9066453104.9526542
370101177501161037750116 บ้านสามัคคี2-นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม903688766[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011615.85353181104.8920279
370101187501321037750132 บ้านโคกพระวินัยดี3275นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม045-525983[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013215.81916912104.9025227
370101197501441037750144 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา6หมู่ 6 บ้านสามแยก ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญนาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014415.8764539104.8755803
370101207501171037750117 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)1-นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม45520115[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011715.86379207104.8830511
370101217501411037750141 บ้านคำย่านาง8-นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม811473805[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014115.9258681104.8682846
370101227501111037750111 อนุบาลปทุมราชวงศา3252นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน885802131[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011115.8917901104.9217465
370101237501131037750113 บ้านหนองแสง7-หมู่ 7 ตำบลนาหว้านาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน999107889[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011315.86408891104.9344288
370101247501151037750115 บ้านห้วยงูเหลือม5-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน45520093[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011515.91082126104.8907655
370101257501121037750112 บ้านทวีผล6-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน870518764[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011215.9218014104.9106465
370101267501141037750114 บ้านโนนสำราญ8-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011415.902898104.941734
370101277501451037750145 บ้านโนนงาม4145โนนงามปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014515.8635841104.8321973
370101287501461037750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น1135โนนงามปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014615.83243427104.8259963
370101297501361037750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี12-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520088[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013615.7906941104.8293246
370101307501381037750138 บ้านชูชาติ11-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013815.83022439104.8539041
370101317501331037750133 บ้านลือนาคำ8-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520004[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013315.79541314104.8752733
370101327501351037750135 บ้านแสนสุข6123ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้045 520 110[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013515.76912499104.8573171
370101337501371037750137 บ้านโสกใหญ่3-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้045-520113[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013715.7873559104.8632146
370101347501391037750139 บ้านเกษมสุข9-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013915.77352292104.9007624
370101357501341037750134 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา798ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520111[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013415.7758872104.8654532
370101367501431037750143 บ้านสงยางนาตากล้า7-หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014315.9367487104.8048284
370101377501421037750142 หนองข่าป่าหวาย4-หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม957504052[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014215.97077711104.8072883
370101387501401037750140 บ้านหนองไฮ6254หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014015.9644851104.8695872
370101397501181037750118 บ้านตาด758ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011815.875529104.9513377
370101407501261037750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)6199ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้956123469[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012615.816962104.9418955
370101417501291037750129 บ้านหนองสะโน8-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012915.82828178104.954307
370101427501311037750131 บ้านคำน้อย5-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013115.78624275104.9174388
370101437501281037750128 บ้านสว่างใต้3-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520019[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012815.8403823104.937206
370101447501301037750130 บ้านดอนดู่11ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญห้วยปทุมราชวงศา37110นาวังกุดปลาดุก06-21739152[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013015.8567661104.9578406
370101457501231037750123 บ้านดอนชาด9บ้านดอนชาดห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520031[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012315.88724358104.9712982
370101467501271037750127 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)1-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520033[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012715.7926177104.9461963