สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100017500281037750028 บ้านกุดปลาดุก2บ้านกุดปลาดุกกุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก887272664[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10377500281015.9669272104.5819832
370100027500291037750029 บ้านวังแคน3บ้านวังแคนกุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก985852977[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002915.9742145104.6096464
370100037500371037750037 บ้านนาสีนวน70กุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก637655496[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003715.96186594104.5121988
370100047500381037750038 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์5บ้านป่าติ้วกุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก45520060[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003815.96330602104.5328904
370100057500401037750040 บ้านนาเมือง9-กุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก956022169[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004015.94171969104.5089161
370100357500341037750034 บ้านโคกช้างฮ้าย2-นาวังเมือง37000นาวังกุดปลาดุก-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003415.99896463104.5561312
370100367500351037750035 บ้านนาโพธิ์6-นาวังเมือง37000นาวังกุดปลาดุก45556030[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003515.9990182104.5847287
370100377500361037750036 บ้านดงสวาง10-นาวังเมือง37000นาวังกุดปลาดุก892806658[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003615.97749416104.5389691
370100387500411037750041 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว5-นาวังเมือง37000นาวังกุดปลาดุก45520005[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004115.98865021104.5647585
370100397500391037750039 นาวังกุดตากล้า3-นาวังเมือง37000นาวังกุดปลาดุก892816197[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003916.0071926104.5728288
370101447501301037750130 บ้านดอนดู่11ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญห้วยปทุมราชวงศา37110นาวังกุดปลาดุก06-21739152[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013015.8567661104.9578406