สพป.อจ. อำเภอ พนา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370101477501551037750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)3-จานลานพนา37180เทพนิมิต45520029[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015515.61917981104.9100732
370101487501561037750156 บ้านจานลาน12-จานลานพนา37180เทพนิมิต-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015615.61032051104.8882038
370101497501571037750157 บ้านโนนหวางโนนกุง2-จานลานพนา37180เทพนิมิต045-520057[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015715.56584206104.8825821
370101507501581037750158 บ้านผึ้ง4-จานลานพนา37180เทพนิมิต878291964[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015815.62438973104.8876239
370101517501591037750159 บ้านดอนแดงนาโนน5-จานลานพนา37180เทพนิมิต45520034[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015915.6367302104.8720676
370101527501601037750160 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)7-จานลานพนา37180เทพนิมิต818790139[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016015.6005085104.8431661
370101537501611037750161 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง6บ้านอุ่มยางจานลานพนา37180เทพนิมิต45520007[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016115.61689335104.850022
370101547501621037750162 นาแวงหนองหัวลิง8-จานลานพนา37180เทพนิมิต[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016215.61881081104.8241293
370101567501511037750151 บ้านม่วงสวาสดิ์30พนาพนา37180เทพนิมิต[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015115.65910102104.8573934
370101577501471037750147 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)923พนาพนา37180เทพนิมิต45463123[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014715.67392707104.8583056
370101597501491037750149 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)7-พระเหลาพนา37180พระเหลา45463506[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014915.6682776104.8360679
370101607501631037750163 บ้านนาสะแบง11-พระเหลาพนา37180พระเหลา833721123[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016315.6647465104.8445498
370101617501501037750150 ชุมชนบ้านเสารีก2-พระเหลาพนา37180พระเหลา862624848[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015015.726377104.872377
370101627501521037750152 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)355พระเหลาพนา37180พระเหลา-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015215.7031987104.8493597
370101637501641037750164 ไม้กลอนดอนหวาย14บ้านดอนหวายไม้กลอนพนา37180พระเหลา973429105[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016415.7140177104.8069825
370101647501651037750165 บ้านโพนเมือง2-ไม้กลอนพนา37180พระเหลา[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016515.7379134104.805921
370101657501661037750166 บ้านโนนทุ่งดอนชาด7-ไม้กลอนพนา37180พระเหลา45520096[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016615.72099528104.7894042
370101667501671037750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคี4-ไม้กลอนพนา37180พระเหลา45546061[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016715.736882104.825047
370101677501681037750168 โนนสูงโคกกลาง12บ้านโนนสูงไม้กลอนพนา37180พระเหลา885731556[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016815.759597104.836749
370101687501691037750169 บ้านถ่อนดอนม่วง6-ไม้กลอนพนา37180พระเหลา45520038[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016915.71962094104.8125491
370101697501701037750170 บ้านนายูง8-ไม้กลอนพนา37180พระเหลา45520042[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775017015.75005163104.8610617
370101707501541037750154 บ้านจิก9บ้านจิกไม้กลอนพนา37180พระเหลา984216184[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015415.682858104.8169673