สพป.อจ. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100057500401037750040 บ้านนาเมือง9-กุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก956022169[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004015.94171969104.5089161
370100077500161037750016 บ้านสามัคคีพัฒนา10บ้านสามัคคีพัฒนาไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย868794247[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001615.7820436104.6147898
370100347500481037750048 บ้านนาดอกไม้7-นายมเมือง37000ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004815.83762189104.4902456
370100357500341037750034 บ้านโคกช้างฮ้าย2-นาวังเมือง37000นาวังกุดปลาดุก-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003415.99896463104.5561312
370100477500121037750012 บ้านดอนดู่7-น้ำปลีกเมือง37000ลำเซบาย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001215.81644527104.5154752
370100577500251037750025 บ้านเจริญสามัคคี4-บุ่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง45452758[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002515.8909996104.6025741
370100757500611037750061 บ้านบาก2-สร้างนกทาเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่902491197[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006115.812885104.7349991
370101017501091037750109 บ้านหินขัน459โคกสารชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง45520100[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010916.124349105.0309298
370101247501151037750115 บ้านห้วยงูเหลือม5-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน45520093[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011515.91082126104.8907655
370101257501121037750112 บ้านทวีผล6-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน870518764[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011215.9218014104.9106465
370101967502051037750205 โคกชาดกลางท่าโพธิ์7-คำพระหัวตะพาน37240พระศรีเจริญรัตน์[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775020515.76949847104.4420862
370101977502061037750206 บ้านท่ายางชุม80คำพระหัวตะพาน37240พระศรีเจริญรัตน์-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775020615.7436523104.4287682
370101997502091037750209 บ้านโนนเมือง4บ้านกุดซวยคำพระหัวตะพาน37240พระศรีเจริญรัตน์616289946[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775020915.7695584104.4756368
370102207502291037750229 บ้านเสียว3-รัตนวารีหัวตะพาน37240พระศรีเจริญรัตน์[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022915.71199903104.4899095
370102447502431037750243 บ้านแยหนองแคน680ดงมะยางลืออำนาจ37000ลือชัย0-4598-9855[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775024315.73174623104.6138518