สพป.อจ. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
370100017500281037750028 บ้านกุดปลาดุกกุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก4421206523--216112013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100047500381037750038 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กุดปลาดุกเมืองนาวังกุดปลาดุก92686293--106111015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370100087500131037750013 บ้านไก่คำไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย342886583--180111614ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100097500141037750014 บ่อบุโปโลไก่คำเมืองไก่คำนาจิกดอนเมย3921006563--195111817ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100137500531037750053 บ้านภูเขาขามคึมใหญ่เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4321016563--200111816ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100247500511037750051 นาแต้โคกสำราญนาแต้เมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้4621196433--208111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100277500271037750027 นาผือโคกกอกนาผือเมืองนาผือคึมใหญ่นาแต้212766433--140111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100417500421037750042 บ้านนาหมอม้านาหมอม้าเมืองลำเซบาย212546203--9511916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370100727500741037750074 บ้านโนนดู่สร้างนกทาเมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่242856443--153111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100767500591037750059 พัฒนาสามัคคีหนองมะแซวเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว4321136383--194111818ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100817500661037750066 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายห้วยไร่เมืองบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่4221166553--213111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100837500731037750073 บ้านคำปอแก้วคำไหลเหล่าพรวนเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว482926693--209111919ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100847500711037750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางเหล่าพรวนเมืองเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว3221116633--206111922ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100867500931037750093 บ้านคำแก้วคำเขื่อนแก้วชานุมานลุ่มน้ำโขง4021266413--207111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370100907500951037750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคีคำเขื่อนแก้วชานุมานดงคำเดือย202806273--127111211ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100917501021037750102 นาเจริญหนองแดงคำเขื่อนแก้วชานุมานดงคำเดือย65427512753--415192217ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370100937501041037750104 บ้านบุ่งเขียวโคกก่งชานุมานดงคำเดือย51423312975--381211816ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370100967501071037750107 บ้านพุทธรักษาโคกก่งชานุมานดงคำเดือย272786303--135111217ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370100997500911037750091 ชุมชนโคกสารวิทยาโคกสารชานุมานลุ่มน้ำโขง1184353161126--583262222ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
370101027500991037750099 บ้านโนนกุงชานุมานชานุมานลุ่มน้ำโขง182696213--108111016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101097501001037750100 บ้านหนองแมงดาป่าก่อชานุมานดงคำเดือย3421146283--176111622ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101107501011037750101 บ้านห้วยทมป่าก่อชานุมานดงคำเดือย4921056403--194111812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101117501191037750119 สามแยกผดุงวิทย์คำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน382976283--163111514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101127501211037750121 บ้านคำโพนคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน202666223--10811109ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101157501241037750124 หินเกิ้งธารศิลาคำโพนปทุมราชวงศาปทุมราชนาหว้าคำโพน4621066523--204111917ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370101187501321037750132 บ้านโคกพระวินัยดีนาป่าแซงปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม3521146503--199111813ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101287501461037750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่นโนนงามปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม292996543--182111716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101297501361037750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีลือปทุมราชวงศาปทุมราชใต้202556303--105111011ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101377501421037750142 หนองข่าป่าหวายหนองข่าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม4221686573--267112416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370101387501401037750140 บ้านหนองไฮหนองข่าปทุมราชวงศานาป่าแซงหนองข่าโนนงาม764298121306--504222321ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
370101407501261037750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ห้วยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้192896583--166111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101437501281037750128 บ้านสว่างใต้ห้วยปทุมราชวงศาปทุมราชใต้212766273--124111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101477501551037750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)จานลานพนาเทพนิมิต302826253--137111216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101487501561037750156 บ้านจานลานจานลานพนาเทพนิมิต252906553--170111517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101617501501037750150 ชุมชนบ้านเสารีกพระเหลาพนาพระเหลา232966423--161111516ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101667501671037750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคีไม้กลอนพนาพระเหลา202926433--155111414ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101757501771037750177 บ้านโพนทองโพนทองเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา59321210913--362162319ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370101807501841037750184 ชุมชนไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมเสนางค์ประจิม5621906833--329113016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370101817501761037750176 บ้านหนองคล้าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา202696293--118111115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101847501741037750174 บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา192616122--9210913ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370101877501851037750185 บ้านหนองสามสีหนองดินดำหนองสามสีเสนางคนิคมเสนางค์ประจิม312996403--170111517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370101907501801037750180 บ้านหนองไฮหนองไฮเสนางคนิคมเสนางค์บูรพา6022299823--371142719ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
370101957502041037750204 ชุมชนบ้านคำพระคำพระหัวตะพานพระศรีเจริญรัตน์3021006513--181111624ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102037501941037750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือมเค็งใหญ่หัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน4221076553--204111919ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
370102057502321037750232 ชุมชนบ้านจิกดู่จิกดู่หัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบาย262696293--124111115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102147502151037750215 บ้านโพนเมืองน้อยโพนเมืองน้อยหัวตะพานศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน92406223--7111610ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370102257502221037750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยาสร้างถ่อน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบาย142346233--711167ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370102267502231037750223 บ้านสร้างถ่อสร้างถ่อน้อยหัวตะพานป่าดงใหญ่ลำเซบาย2821216473--196111814ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102377502441037750244 บ้านกุงชัยดงบังลืออำนาจเสมาลือ262926333--151111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102477502421037750242 ม่วงหนองแดงหนองกะเลาโคกกลางลืออำนาจลือชัย222476213--9011811ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
370102487502511037750251 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)เปือยลืออำนาจเสมาลือ944329131176--540232328ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
370102497502521037750252 บ้านน้ำท่วมเปือยลืออำนาจเสมาลือ3621186453--199111813ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
370102557502601037750260 บ้านไร่ขีไร่ขีลืออำนาจเสมาลือ2011506543--224102215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3